Divínske panstvo

9. června 2018 v 21:44
Divínske panstvo r.1679 pripadlo cisárovi. 16.júla 1868 cisár Leopold prepustil divínske panstvo Štefanovi Zichy (Zichy 1616-1693) a jeho manželke za 53 tisíc zlatých. Zichy z divínskeho panstva vytvoril tzv. rodový seniorátny fideikomis (pozemky sa nedelili medzi príbuzných, ale na čele panstva stál najstarší z rodu).
V r.1715 v Polichne spísali 11 domácností poddaných. Poľnohospodárska pôda (kat. jutrá) - poddanská orná pôda 116 priemer 10,5, lúky 23 kat. jut. Súpis vykonávali komisári zo stolice Šomoďskej. Pri zložitosti vzťahov, doložených neraz iba tradíciou, bolo ťažko diferencovať sociálne skupiny (poddaný, želiar, taxalista, slobodník…). Vykazoval sa nízky počet poplatníkov a malý daňový základ v Novohradskej stolici. Panovník nariadil súpis v 1720 opakovať. Spísať sa mali užívatelia extravilánu a aj oslobodení od poplatkov. Do súpisu sa mala zahrnúť pôda, ktorá bola v posledných troch rokoch obrábaná. Komisári mohli vynechať remeselníkov a prenájomcov panských regálov (krčmárov, mlynárov). Vypadla chudoba nevlastniaca pôdu a dom.
Súpis v 1720 pre Polichno vykazuje: 11 poddaných domácností, poddanská orná pôda 120 kat. jutár priemer 10,9, lúky 24 kat. jutár. Súpisy v 1715 i 1720 zaregistrovali v Polichne mlyn na obilie (mlyny boli len v Lentvore a Tuhári).
Matej Bel tu (1742) zaznamenal rozvinuté pastvinárstvo. Hovädzí dobytok, ošípané a ovce.
V 1.polovici 18. storočia prišli prví kolonisti z Novohradu do južnejších krajín. Z Polichna sa v 1720 vysťahovali tri rodiny. Usídlili sa tu maďarské neskôr židovské a cigánsko - rómske rodiny.
V 1770-71 sa uskutočnila v Uhorsku urbárska regulácia, mala zjednotiť povinnosti poddaných v podľa normy. Prvým krokom regulácie Márie Terézie bolo zistenie a súpis predurbárskeho stavu (v Polichne 8 otázok), čím sa mal zistiť stav poddanskej obce. Z otázok a odpovedí.
1. Má obec urbár? Nemajú urbár.
2. Ak nemá urbár, podľa akého zvyku si plnia poddanské povinnosti? Vedla običaje platime a robjme…od několik roku predtým. Platili rôznym zemepánom od 7 do 9 fl. od jedného gruntu.
3. Z čoho pozostáva povinnosť poddaných a želiarov pri odvádzaní, daní, akým spôsobom? Od času pracujeme a odvádzame robotu od jedného gruntu 8. Hallerovej strane od gruntu 40 zlatých, ostatným zemepánom 10 zlatých, od pol gruntu 11 - 13 flor.
4. Aké má obec výhody a nevýhody? Dobrého nič, zlého dosť…sťažujú sa na skalnatý chotár, tvrdú zem nedostatok vody.
5. otázka týkajúca sa rolí a lúk - odpoveď nečitateľná.
6. Aké práce robili? Koľko panstvo nakladalo toľko sme robili.
7. Odvádzali zemepánom? Dávali desiatok, naturálie.
8. Koľko je opustených pozemkov? Nevedia o žiadnom.
Podpísali (krížikom, nevedeli písať): Joannes Koporecz, Andreas Benyo, Georgius Ambross, Martinus Liszka.
Polichna die 15.t.May 1770

Urbár z obce Polichna z 1771
Poddaní generála Samuela Hallera - sedliaci (8), z rodových mien Koporec, Kohút, Hanus, Hroaz, Beňov, - želiari (2) Vician a Kohút.
Poddaní divínskeho panstva (gróf František Zichy) - sedliaci (14) Daniel, Liszka, Álay (?), Filka, Fízeľ, Margok, Jolsyen, Koporec…, - želiari (4) Slimáz, Koporec, Šofár, Kukučka, - podželiar (1) Fízel (Jiszel). Poddaný grófa Nyári - sedliaci (3) Palóc, Aláč, Kukla, - želiari (2) Kozik, Koreň. Poddaní vdovy Mikházi (Mikhaziana) - sedliaci (3) Kanás, Karman…, - podželiar Karman. Poddaní zemepána Jána Balogh dvaja. Poddaní baróna Orczy - sedliaci (2) Alásy, Beňov, - želiari Marčok, podželiar Kajta. Pozemky tu mal aj barón Lászlo Révay.
Obec mala 7 zemepánov, spísali 31 sedliakov, 9 želiarov, 4 podželiarov, 44 hláv rodín. Podľa urbára peňažitú rentu od poddaných žiadal iba generál Samuel Haller. Od odvzdania desatiny z úrody boli oslobodení niektorí poddaní z Polichna, miesto naturálií odovzdávali peniaze, alebo robili iné práce. Urbár obce podpísali 12.júla 1771 Jozef Hegyesy a Jozef Ambruss (Ambruš).
Radványi (1728) v rkp. monografii Collectanea de Comitatus Neogradiensi zaznamenáva že: "V lete vlhkosť počas nocí vsajú kamene a pôda. Semená zvlhčujú pod vplyvom slnečných lúčov a dávajú im silu pre vývin a ujatie."…
V prvej polovici 19.storočia zemepánmi boli: rodina grófa Forgách z Haliče
knieža Esterházy
barónka Orczy rod. Františka Pejacsevich
barónka Borbála Petrovay
Alexander Szentiványi
Karol Huszár
Po revolučných rokoch 1848-49, v 1850 bol zriadený slúžnovský okres Halič, kde patrilo aj Polichno. Elek Fényes v Geografickom slovníku (1851) o Polichne píše: "Slovenská dedina medzi vrchmi a skalami. 600 ev. a.v. obyvateľov, ev. matkokostol, zemepáni rodina Forgách".
Najväčší veľkostatok v Novohrade patril rodu Zichy. Správnym celkom bol Divín - tu patrila časť obce Polichno s pozemkami. Pozemkové vlastníctvo rodu Forgách z Haliče nezostalo ako celok. Vyčleňovali sa z neho podiely pre jednotlivých príslušníkov (Ján Forgách, Anton Forgách a potomkovia Ilony Forgách vydatej Wekheim.
V rokoch 1872-73 bola v Polichne kamasácia. Cirkev dostala nanovo vyhradené pole pre farára a učiteľa. Občania žiadali, aby bola vymeraná len tá čiastka, čo patrila panstvu (najmä divínskemu) tá, čo užívali občania, aby ostala ako dovtedy. Osvedčili sa, že tu zeme, ktoré boli navyše, ako patrilo k sésiám (sedeniam, "dvorom") odkúpia. Urobili to tak, že štát vyplatil remanencie (finančné záväzky) zemským pánom a urbarialisti sa zaviazali zaplatiť dlžobu do 1895. Druhá kamasácia v Polichne bola v 1885-87. Viedol ju sudca Garam. Sú zachované za 1872-76 písomnosti o úpravách pozemkového majetku, 1 katastrálna mapa, 5 kníh, 1 fascikel.
V 1869-1883 bol slúžnovským okresom Lučenec, 1883-1912 Haličský slúžnovský okres.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama