Tatra Kopřivnice a Tanax Bánovce n.B.

27. května 2018 v 19:12Autor, syn býv. autodôstojníka Rýchlej divízie kpt. tank. Aladára II. Ondrejkoviča, po r. 1945 referenta tankového vojska a pobočníka veliteľa tankového vojska 4. vojenskej oblasti v Bratislave. V r.1953 autonáčelníka 64. ženijného pluku.


Tatra T 57 sport v bývalých jazdeckých kasárňach Dragúnskeho pluku 11 " KC II R "v Bratislave, prvé súkromné vozidlo por. jazd. Aladára II. Ondrejkoviča. V zime vždy naštartovala, len ju bolo teba natočiť kľukou. Benzín bol nekvalitný tak sem tam preto Tatrička zostala stáť. Bezínová nádrž bola pod predným sklom, stav sa musel merať pravítkom. Bol to štvorvalec vzduchom chladený, ventilátor chladenia na konci hriadeľa, Tatra nešla viacej ako 70 km/hod. Zvykol sa pri trvalej jazde touto rýchlosťou zadrieť motor. Oprava bola pomerne jednoduchá. Otec je zvládol aj na ceste sám, len musel mať rukavice a nové valce. Kúpu Tatričky mu sprostredkoval brat Tibor za 5 000 korún od svojich obchodných partnerov vo firme v protektoráte, kam vyvážal svoje výrobky, stoličky Tonett. Pneumatiky boli nekvalitné nevydržali viac ako 5 000 km. Nám ďeťom sa veľmi páčila, keď mala hore zdvihnutú kapotu boli sme z nej nadšené, pripomínala nám hroch. Zažila tri karosérie, kabriolet, malé nákladné auto, a typ tudor T 57 A, vzadu mala rezervu vonku.


TATRA T 138 AV 8. Obrnené transportéry OT-64 SKOT od 20. Motostreleckej divízie Karlovy Vary sa zúčastňovali týždenných spoločných cvičení vrátane zimných s automobilným práporom VÚ 4404 Ostrov nad Ohří. Rýchlosťou na spevnených a nespevnených komunikáciách im nestačili žiadne vozidlá 62. automobilového práporu. Prvý krát sa prišli predstaviť do kasární v Ostrove nad Ohří na jeseň roku 1966 ako doprovod najmodernejšieho vozidla Tatra T 138 AV 8, ktorý u útvaru ostal natrvalo. Vyprosťovacie vozidlo Tatra AV 8 urobilo dojem na vojakov a dôstojníkov 62.automobilového práporu modernosťou, eleganciou, kvalitou dielenského spracovania, pohodlnosťou a svojim V motorom (vzduchom chladený, 180 PS, osemválec Tatra T-928).

V roku 1966 boli občania čs. štátu oveľa náročnejší na kvalitu strojárenských výrobkov značky Made in Czechoslovakia ako dnes. Pokladali za samozrejmosť, že predstavovala svetovú špičku. Po roku 1993 došlo k ich vyraďovaniu a odpredaju obrnených transportérov OT-64 SKOT zahraničným a domácim záujemcom, p.p. ich šrotovaniu napriek tomu, že ani zďaleka neboli vyčerpané možnosti na ich modernizáciu za stavu keď aj náklady na ich opravy sú v porovnaní s konkurenciou minimálne.


Autor bol od roku 1970 vlastník červeného osobného vozidla Škoda Š 100. Občania si mohli kúpiť osobné automobily iba na poradovník po dlhodobej vinkulácii vysokej sumy v Štátnej sporiteľni v prospech Mototechny n.p. Okrem toho majitelia devízového účtu, tak ako npr. autor ktorý ho mal z ušetrených diét keď pracoval na plavidlách ČSPD n.p. si mohli motorové vozidlá zakúpiť aj v P.Z.O. Tuzex. V roku 1974 vypukol u jeho zamestnávateľa škandál, tuzexové poukážky za ušetrené diéty si za nich čerpala tzv. verchuška p.p. jej rodinní príslušníci. V zahraničí nepracovali. Autor sa o týchto zvrátených konaniach dozvedel náhodne v meste, čerpali ich aj za jeho osobu. Vypočul si jedovatý komentár, keď boli jeho nároky so škrípajúcim zubami vrátené na učet v devízovej účtárni ČSPD. n. p.


BAC - 27 64. V roku 1974 si autor po návrate z plavby kúpil bledomodrý kvalitný automobil VAZ 2101, ktorému v tom čase nemohol v československom automobilovom parku konkurovať žiadny iný osobný voz.

dňoch 03 - 05.05.2006 sa konal na výstavisku Incheba prvý krát medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB Bratislava 2006. Výstava je koncipovaná pre výrobcov a obchodníkov s obranným sortimentom produkcie a ich zákazníkov. Účasť väčšiny firiem sa obmedzila na prezentáciu pomocou katalógov a elektronických médií. In natura boli vystavené exponáty u ktorých je predpoklad na uplatnenie sa na Slovensku. Z vystavených exponátov prejavila Slovenská armáda záujem o vojenské nákladné automobily TATRA a TANAX. Konkrétne sa jednalo sa o moderné dvojnápravové nákladné terénne automobily.

T A T R A vystavila nákladný automobil zo zníženou kabinou pre leteckú dopravu. Tomuto konštrukčne podobný automobil Tatra T 128 (montáž iba dvoch náprav a montáž veľkorozmerových pneumatík) poznajú starší vojaci zo 60-tych rokov. Pre jeho vysokú vlastnú váhu, vratkosť a veľkopriemerové veľmi ťažké pnematiky nebol obľúbený. Nevýhodou bolo aj, že pri jeho výrobe použili časti vozidla Tatra T 111, (nápravy a centrálnu nosnú rúru) ktoré boli skonštruované na podstatne vyššiu nosnosť a tieto diely boli pre T 128 zbytočne predimenzované a finančne nákladné.

Fy Tanax vystavila dvojnápravový hasičský automobil a vojenský valník Aktis 4x4 dvomi pevnými nápravami. Tanax Bánovce vyrába už menej náprav pre a.s. Tatra ako v minulosti. Firma Tatra a.s. si moderné pevné nápravy pre vojenský stredný nákladný automobil zabezpečuje sama a modernejšie výkyvné nápravy prispôsobené pre montáž ABS obdobne.

TANAX podstatnú časť novovýroby výkyvných náprav TATRA dodáva licenčnému výrobcovi vozidiel TATRA v Indii, ktorý si ich nakupuje v Bánovciach a tieto nákladné automobily dodáva Indickým ozbrojeným silám. Podstatná časť dielcov vozidla stredného vojenského nákladného vozidla fy Tanax je kompletizovaná od výrobcov z Nemecka (motor, kabina, systémy atď.) Je otázkou položenou výrobcovi, či vstúpil do jednania s rôznymi výrobcami nákladných vozidiel, ktorí by boli ochotní kooperovať pri výrobe tohoto vozidla nákupom npr. náprav a prevodov od fy Tanax a dodávať požadované diely ako protihodnotu.

Žiadúci by bol záujem Slovenskej armády o nové verzie obrneného vozidla TATRAPAN. Bola viditeľná snaha o prezentáciu výrobcu vozidla. Jedná sa o moderné vozidlo, zotrvanie zaradenia tohoto typu vozidla vo výzbroji Slovenskej armády a nákup nových modifikácii pokladá autor tohoto článku za racionálnejšie, ako nákup nových skutočne drahých obrnených vozidiel. Typ vozidla, ako je npr. TATRAPAN je upotrebiteľný v terénnych podmienkach, na komunikáciách a tam, kde protivník nedisponuje ťažšou výzbrojou. Na takéto t.j. hlavne policajné akcie a akcie typu KFOR a UNPROFOR stačí s rezervou.

TATRAPAN MOD
je zrejmé, že vozidlo bude použité v náročnejších terénnych podmienkach, kde prípadný protivník bude vyzbrojený nielen pechotnými zbraňami a kde je účelné nasadzovať pásové obrnené vozidlá npr. BVP-1, BVP-2.


Terénna Tatra T 148 6x6 bola na Blízkom Východe používaná na dopravu nákladu a osôb, alebo ako delostrelecký ťahač. V úlohe robustnej zbraňovej platformy plnila bojové určenie ako samohybný kanón.


Motor V nákladného vozidla Tatra T 148 (vzduchom chladený, osemválec Tatra T-928, 180 PS) fungoval aj keď vojenský personál zanedbával jeho výrobcom predpísanú údržbu a odolával bez porúch vysokým teplotám v najťažších podmienkach bojov v Iraku, Lýbii aj v Sýrii. Voči paľbe pechotných zbraní bol podstatne odolnejší ako vodou chladené motory iných vojenských nákladných vozidiel.

Tatra T 815 6x6 pri angažovaní proti ISIS v N. Hame v Sýrii bola používaná na dopravu nákladu a osôb, alebo ako delostrelecký ťahač. V úlohe robustnej zbraňovej platformy plní v súčasnosti celkom nové bojové určenie ako samohybný kanón.

Najlepšia reklama na zbrane a armádne vojenské automobily je ich úspešné uplatnenie sa vo vejenských konfliktoch. Aj staršie československé zbrane a dopravné prostriedky sa dobre uplatnili v Sýrii, Lýbii, Iraku aj Afganistane v bojoch sledovaných celým svetom. Výborne sa osvedčily vojenské nákladné vozidlá Tatra T 148, Tatra T 815 a Praga V3S, Praga PLDvK 53/59, tanky T54, T55, T72, obrnené vozidlá OT-62, OT-64, BVP-1, AMB-S, BVP-2, cvičné lietadlá L-39ZO a L-39ZA, útočné Aero L159, ručné zbrane SA-58, rôzna munícia atď. Prejavilo sa to výrazným nárastom objednávok českému a slovenskému vojenskému priemyslu vrátane firmy Aero Vodochody.


V Lýbii prestavaný pôvodne 30mm samohybný protiletadlový dvojkanón Praga PLDvK 53/59, zvaný "Ještěrka" so starším sovietskym kanónom S 60.

Obrnený tranportér OT-64 Cobra 8x8 , osemválec (V), vzduchom chladený diesel Tatra T-928-14S, obsah 11,760 cm2, výkon 132,5 KW (180 KP 2000 ot./min.) z roku 2001 je ukážkovým príkladom premrhanej príležitosti na všestranné naplnenie potrieb slovenskej armády za nízkych finančných a materiálnych nákladov a nepoučenie sa zo skúseností s uspešným modernizovaním obrnených kolesových vozidiel BTR 8x8 zavedených do výzbroje viacerých armád. Pokus o modernizáciu OT-64 bol logickým riešením ako sa vyhnúť plýtvaniu už vynaloženými prostriedkami. Výsledkom jej bolo :
- obrnené kolesové, obojživelné vozidlo so zvýšenou palebnou silou, aktívnou obranou
- so zvýšeným výkonom elektrickej sústavy
- s posilnenou pancierovou ochranou bojového prestoru veže
- podstatné posilnenie palebných možností vozidla montážou nizkoprofilovenej veže s 30 mm rýchlopalným kanónom 2A42 a 7,62 mm guľometom PKT.
- pridané zadymovacie zariadenie 902V
- doplnenie komunikačnými prostriedkami
- možnosť umiestnenia PTRS 9K111 Konkuz so zbraňovým kompletom 2A42 Cobra


Vozidlo OT-64 Cobra tak, ako jeho základ OT-64 SKOT vyhovovalo hmotnosťou a rozmermi preprave transportným lietadlom C-130 Hercules po podhustení pneumatík. Problematická možnosť leteckej prepravy týmto najrozšírenejším transportným lietadlom na svete je otáznym hendikepom nových obrnených vozidiel 8x8, ktoré ho nahradili v českej armáde a údajne nahradia aj v armáde slovenskej republiky.

Výrobca podvozkovej časti bol VOP 027 Trenčín, š.p. a vežového kompletu s integráciou ZŤS - ŠPECIAL, a.s.


Nexter Titus 6x6. Autor po jeho podrobnej prehliadke skonšatoval, že patrí prinajmenšom medzi prvé tri dielensky najkvalitnejšie vyrobené a dôkladne obrnené kolesové vozidlá prezentované na výstave IDEB 2018 Bratislava. Obrnené kolesové vozidlo Titus Nexter je vhodné aj ako univerzálna zbraňová platforma. So zníženou nástavbou je ideálne aj ako podvozok 125mm tankového kanónu a 155mm húfnice. Je vážnou konkurenciou pre plánovné fínske obrnené vozidlo Patria 8x8 Slovenskej armády.

Hotel Carlton Bratislava
Automobil Duesenberg v Bratislave v hoteli Carlton.


Obrnené vozidlo Aligátor Master II bolo prezentovaný spoločnosťou Kerametal na výstave IDEB 2018. Jeho prototyp bol prvý krát vystavený už na výstave IDEB 2016. Vozidlo je treťou generáciou obrnených vozidiel Aligátor, ktorých prvá generácia bola zaveďená do výzbroje slovenskej armády. Oproti iným vystaveným obrneným vozidlám s pohonom 4x4 má nižší podvozok a menší priemer pneumatík. S tým súvisí nižšia svetlá výška vozidla, čo sa nepochybne negatívne prejaví v teréne a pri prípadnom nájazde jeho kolesa na mínu, alebo pri jej výbuchu priamo pod vozidlom.

S toho však vyplýva v danej váhovej kategórii lepšia stabilita vozidla, lepšie jazdné vlastnosti na ceste, nižšie ťažisko a možnosť umiestniť nad korbou ťažšiu nesenú výzbroj ako UK vz. 59 a granátomet AGS-17 s menším rizikom jeho prevrátenia


Armored Combat Vehicle EJDER YALÇIN 4x4 bolo jedným z troch dielensky najkvalitnejšie vyrobených obrnených vozidiel prezentovaných na IDEB 2018. Bolo zhotovené z kvalitných, oceľových, precízne zlícovaných legovaných plechov. Vystavovala ho turecká firma FNSS. Vozidlo Ejder Yalçin je konštrukcie trupu v tvare písmena V, ktorý integruje plávajúce podlahové dosky a sedadlá na zmierňovanie výbuchu, ktoré poskytujú ochranu pred mínmi a improvizovanými výbušnými zariadeniami (IED). Má ergonomické a pohodlné usporiadanie sedadiel. Vo vozidle je možné umiestniť až 11 členov posádky.
Ejder Yalcin je kolesové taktické pancierové bojové vozidlo navrhnuté a vyrobené tureckou firmou Nurol Makina. Výroba sa začala v roku 2014. EJDER YALÇIN je platforma, ktorá kombinuje vysokú ochranu a mobilitu. Bolo vyvinuté, aby spĺňalo prevádzkové požiadavky vojenských jednotiek a bezpečnostných síl v regióne vrátane vidieckych a mestských oblastí. Počas vývoja bolo zvážené prevádzkové a ergonomické požiadavky používateľa a bola vyrobená ideálna platforma na efektívnejšie a bezpečnejšie fungovanie v modernom bojovom poli. S výkonným dieselovým motorom, vysokým krútiacim momentom a nezávislým systémom odpruženia ponúka vozidlo vynikajúci výkon v teréne. Ejder Yalcin môže byť nakonfigurovaný tak, aby mohol byť použitý ako Border Surveillance and Security Vehicle, Air Defense Vehicle, Reconnaissance Vehicle, Command and Control Vehicle, Mine/IED Detection-Clearance Vehicle, Combat Vehicle, Personnel Carrier, CBRN Surveillance Vehicle a obrnená ambulancia.

Výzbroj:
Vozidlo môže byť vybavené rôznymi typmi diaľkovo a manuálne ovládaných zbraňových staníc podľa požiadaviek. Štandardné vybavenie zahŕňa ASELSAN SARP (Stabilized Advanced Remote Weapon Platform) diaľkovo ovládanú zbraňovú stanicu (RCWS), môže byť vyzbrojená guľometom 7,62 alebo 12,7 mm a 40 mm automatickým granátometom. Veža SARP má pokročilé možnosti napríklad: denné a nočné zobrazovanie - automatické sledovanie cieľa - laserové vyhľadávanie rozsahu pre presné balistiky. Na vozidlo môžu byť namontované aj iné typy výzbroje, ako napríklad protiraketový raketový systém (Hellfire, Javelin, Kornet-E, Omtas, Shershen, ...) a veľmi krátky vzdušný ochranný systém (VSHORAD).
Návrh a ochrana:
Konštrukcia modelu Ejder Yalcin je moderné vozidlo s obojstranne obrneným motorom vpredu, posádkou v strede a zadným priestorom pre vojakov. Môže mať celkovo 12 člennú posádku vrátane vodiča a veliteľa vozidla. Trup Edjder Yalcin je zváranej oceľovej pancierovej konštrukcie, ktorý zabezpečuje balistickú ochranu proti strelám ručných zbraní a črepinám. Vozidlo je založené na monokokovej konštrukcii s integrovaným obrneným tvarom v tvare písmena "V", ktorý zvyšuje šance na prežitie vozidla a posádky odklonením smerom hore smerom od míny alebo improvizovaných výbušných zariadení (IED) smerom od vozidla, pričom predstavujú aj šikmý tvár brnenia. Vozidlo tiež integruje plávajúcu podlahu, ktorá poskytuje väčšiu ochranu pred výbuchom míny pod vozidlom. Balistickú ochranu možno zvýšiť pomocou prídavného panciera. Voliteľne môže byť vozidlo vybavené krabicovými panciermi, ktoré poskytujú väčšiu ochranu pred hrozbami RPG (Rocket Propelled Granates). Má úroveň ochrany proti doliu až 4a 3b podľa normy STANAG 4569 NATO. Na prednej strane vozidla sú dve veľké neprípustné okná vybavené sieťovou ochranou. Po dvoje dverí sú namontované na každej strane vozidla, otvárajú sa dopredu. Priestor pre vojakov na každej strane má dve malé nepriestrelné okná s ochranou a jedny dvere v zadu. Na streche je jeden únikový otvor. Ejder Yalcin má celkovú hmotnosť od 12 000 do 14 000 v závislosti od konfigurácie pancierov s maximálnym užitočným zaťažením 4 000 kg.
Mobilita:
Vozidlo Ejder Yalcin je poháňané motorom Cummins Diesel s výkonom 300 HP pri 3 100 ot/min a s plne automatickou prevodovkou s hydrodynamickým meničom krútiaceho momentu. Dosahuje maximálnu rýchlosť na ceste 110 km s maximálnym dojazdom 600 km. Za šesť sekúnd môže zrýchliť z 0 km/h na 40 km/h. Je vybavené dvojitými ramenami a nezávislou odpruženou sústavou pre všetky kolesá. Je vybavene pozdĺžnymi uzávermi diferenciálu a veľkými, širokými pneumatikami. Môže prekračovať priekop maximálne 1,1 m, bočný náklon svahu 30% a stúpanie 70% a vodu s hĺbkou 0,7 m bez prípravy.
Príslušenstvo:
Štandardné vybavenie zahŕňa individuálne sedadlá, poskytujú ochranu pred mínmi a výbušnými improvizovanými výbušnými zariadeniami. Vozidlo je vybavené predhrievaním motora a jedným rezervným kolesom namontovaným na zadnej strane trupu. Ejder Yalcin môže byť vybavený rôznymi typmi zariadení, vrátane navijaku s vlastným pohonom, systémov denného alebo nočného videnia, zadnou rampou a systémami na potlačenie výbuchu a protipožiarnymi systémami pre posádku.


Modernizované BVP vystavené na IDEB 2018 má rozmery totožné s BPzV Svatava (dĺžka 6735 mm, šírka údajne 3135 mm ?). Použitím novej veže vzrástla výška na 2361mm. Je vyššia pretože nad obrys vozidla vystupuje detektor ožiarenia laserom a senzorová hlavica zameriavača veliteľa.

Modernizácia bola koncipovaná tak, aby si vozidlo zachovalo schopnosť plávať, mala limitovať hranicu hmotnosti, ktorá nemala prekročiť 13 800 kg + 2 %. To údajne vylúčilo zvýšenie balistickej odolnosti vozidla, je na pôvodnej úrovni s výnimkou novej veže, ktorá je balistickej odolnosti 1 stupňa STANAG 4569. Napriek tomu bola hmotnosť prekročená. Núdzovo sa to riešilo rozšírenými plavákmi na bokoch vozidla.

Len zachovanie pôvodnej balistickej ochrany znamená, že vozidlo dosahuje odolnosť 2 stupňa podľa STANAG 4569 proti kinetickým strelám a proti mínam na úrovni 2a. V prípade kinetických striel to odpovedá balistickej ochrane KBVP Pandur a Rosomák. U ochrany dna vozidla balistická ochrana odpovedá cca 55 % úrovne Pandur. Balistická odolnosť vozidla je 85 % odolnosti KBVP Pandur. Vozidlo je poháňané motorom UTD-20 a mechanickou prevodovkou, zachovalo si pomer hmotnosti a výkonu na úrovni 16 kW/t. Jeho pohyblivosť je porovnateľná s konkurentmi a je vyzbrojené kánonom 2A42, ku ktorému je v dvoch zásobníkov uložených 2×165 ks munície, spriahnutým guľometom PKT so zásobou 600 ks munície a 2 ks PRTS 9M113 Konkurz. Ďalšia munícia je vezená vo vnútri vozidla. Konkurzy majú byť pri prevode vozidla k mechanizovanému práporu vymenené PTRS 3 generácie. Majú to byť PTRS Spike-LR - tým by sa v PT kapacite vyrovnalo vozidlám Pandur alebo Rosomák.

Systém riadenia paľby (SRP) disponuje streleckým zameriavačom systému a nezávislým zameriavačom veliteľa. Oboje zameriavacie systémy sú vybavené IČ kamerou Tilde A z rozlíšením 640×480 pixelov od spoločnosti Leonardo, TV kamerou a laserovým diaľkomerom. Parametre systému riadenia paľby sú v niektorých parametroch lepšie ako SRP použitý na Panduroch postavený okolo senzorových hlavíc Rafael R-30 MOS. Z bokov trupu BPzV boli odstránené senzory detektoru ožiarenia. Detektor ožiarenia od Izraelskej firmy Elbit je umiestnený na strechu veže. Ide o ten istý typ detektora ktorý je použitý u českých Pandúrov. Zmena sa týka priestoru v ktorom bol umiestnený kôš pôvodnej veže a zvýšeného palebného priemeru munície pôvodnej BPzV oproti BVP-1. Vpravo je vytvorené pracovisko strelca-operátora, vľavo veliteľa vozidla. Osádka je prepojená hovorovým zariadením RF-7800 I americkej spoločnosti Harris.

V prednej časti je zachované rozmiestnenie vodičského priestoru, teda za vodičom a bývalé miesto veliteľa vodiča ktoré teraz obsadzuje člen roja rovnako u BVP-2. Vodič ma k dispozícii nový periskopický kombinovaný pozorovací prístroj vodiča DND-5F od českej spoločnosti MEOPTA. Zmeny nastanú aj v priestore roja. Pôvodnú zástavbu prieskumného roja nahradia ďalších 6 miest zostávajúcich členov roja. Posádka a roj sedí na protiminových sedačkách BOG-AMS-V čo mierne vyrovnalo hendikep vozidla v balistickej odolnosti dna trupu oproti moderným vozidlám.

Umiestnenie nádrží paliva medzi radmi sedadiel v bojovom priestore osádky a v zadných dverách BVP sa nezmenilo. To je zásadným nedostatkom. Je k zamysleniu, že konštruktérom finálneho dodávateľa a zákazníkom MO SR zostala nepovšimnutá možnosť umiestiť palivové nádrže do už teraz zväčšených plavákov po bokoch vozidla. Palivové nádrže na bokoch boli umiestnené aj na tankoch T55 a dodnes to nikomu neprekáža. V krajnej núdzi sa dá tento problém v prípade ohrozenia posádky požiarom vyriešiť odhodením predmetných plavákov (nádrží paliva) pomocou malých, veliteľom vozidla diaľkovo ovládaných náloží.


Prototyp obrneného dvojnápravového vozidla Gerlach predstavila slovenská spoločnosť Zetor Engineering Slovakia od spoločnosti HTC Investments na výstave IDEB 2018 v Bratislave.

Autor preklepaním zistil, že exponát vystavený na IDEB 2018 má podstatnú časť korby zhotovenú nie z pancierových oceľových plechov, ako npr. vozidlá Nexter Titus, Aligátor Master II a EJDER YALÇIN, ale údajne z kevlaru. Kapota motora je zhotovená z tenkých plechov. Oproti tomu vozidlá Nexter Titus a EJDER YALÇIN majú korbu a motor hrubými oceľovými plechmi dôkladne opancierovaný. Zadný priestor, pravdepodobne nákladný nie je chránený, na rozdiel od uveďenej konkurencie. Autor sa oprávnene domnieva, že z týchto okolností je váha 12 ton vozidla Gerlach neprimerane vysoká, počet mužov osádky malý a užitková nosnosť 1,5 tony nízka.


Obrnené vozidlo Tatra Patriot 4x4 prezentované na IDEB 2018 je modulárnej koncepcie a váhy 12 až 15 ton. Má podvozok automobilky Tatra Trucks, s centrálnou nosnou rúrou, výkyvnými nezávisle zavesenými polonápravami a pohonom všetkých kolies. Zaručuje vynikajúce jazdné vlastnosti v teréne i na cestných komunikaciách. Nosná rúra je doplnená o pevný trojramenný rám, zvyšuje tuhosť. Konštrukcia zavesenia kolies umožňuje záťaž až 7,5 tony na nápravu, voliteľne 9 t na prednej a 10 t na zadnej náprave. Ide o platformu, ktorá môže býť základom pre škálu vozidel pre rôzne účely. Okrem verzie so štandardnou dĺžkou bude k dispozícii predĺžená verzia s väčšou kapacitou interiéru, prevedenie pickup a pickup s predĺženou kabínou. Okrem základnej verzie pre prepravu osôb a nákladu bude ho možné modifikovať npr. ako prieskumné, alebo veliteľské a nosič zbraňových systémov. Umožňuje inštaláciu strelných zbraní v rážích 7,62 mm, 12,7 mm, 14,5 mm manuálne a dálkove ovládaných. Vozidlo môže byť vyzbrojené riadenými strelami a mínometom, bolo predstavené aj so zbaňovou stanicou Gladius 12 vyvinutou Elektrotechnickým výskumným a projektovým ústavom (EVPÚ) z Novej Dubnice. Jej váha je 200 kg, môže byť vybavená guľometom ráže 7,62 a 12,7 mm štandardu NATO, disponuje dvoma dennými kamerami, jednou infračervenou kamerou aj laserovým diaľkomerom a je diaľkovo ovládána strelcom z vnútra vozidla.

Tatra Patriot 4x4 je približne rovnako ťažká ako pancierové kolesové vozidlo Gerlach, ale uvezie väčší náklad a je zároveň nižšia. Je však navyše, že podvozok vozidla Tatra Patriot 4x4 je podstatne širší ako jeho kabína. T. j. kabina by mala byť širšia, alebo podvozok užší.

Zdroj: autor ; Spoločnosť Kerametal ; Zetor Engineering Slovakia ;


Poznámky: Veliteľ tankového vojska Vojenskej oblasti 4. v Bratislave pplk. tank Ján Malár, brat gen. Augustína Malára, veliteľa por. jazd. Aladára II. Ondrejkoviča v Rýchlej divízii rok 1942 ; 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama