Notársky stav

4. února 2008 v 14:10

BibliaD. Stephanus Ondrejkovics bol po svojom úspešnom pôsobení vo funkcii Obvodného notára v Dolných Držkovciach preložený do funkcie Obvodného notára v Šimonovanoch. V neďalekých Veľkých Bieliciach bol Obvodným notárom jeho zať D. Stephanus Turba. V okolí rajónu Šimonovany pôsobili jeho ďalší zaťovia Obvodný notár D.Stephanus Androvics, Obvodný notár D. Rudolf Mičura. Jeho rodinou bol aj Obvodný notár Stefan Balazsovics a Obvodný notár Michael Turba.
V dome Obvodného notára Štefana Ondrejkoviča (Stephanus Ondrejkovics) ako seniora, sa stretávali vážení páni notári zo širokého okolia. Tu prejednávali profesionálne, politicky a ľudsky delikátnejšie problémy. Uzatvárali ich v konečnom dôsledku všeobecným konsenzom, v ktorom mal konečné slovo D.Stephanus Ondrejkovics, vysoký modrooký krásny starec s bielymi vlasmi a impozantnou bielou bradou. Po vyčerpávajúcich rokovaniach usporadúval domáci pán stavovsky družné večery, pri ktorých si uctili pánov notárov svojou štvorručnou hrou na cimbale Lenka a Božka, jeho mladučké krásne dcéry.

Aj po mnohých rokoch si pamätajú potomkovia miestnych vážených rodín, že takto prejednané a tu uzavreté dohody osvietení páni notári vždy dodržali. V Malých Bieliciach boli v tých časoch známe termálne kúpele, hojne navštevované váženými rodinami z okolia. Počas svojich školských prázdnin tu predávali gymnazistky Lenka a Božka vstupenky do kúpeľov aj stretnutím s nimi rozveseleným kolegom a priateľom ich cteného pána otca.
A.O.
Pplk. tank Aladár Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza. Jeho starí otcovia boli Obvodný notár Stephanus Ondrejkovics I. a Obvodný notár Michael Turba. Jeho staré matky boli Anna Sandor de Szlavnicza vydatá Ondrejkovics a Pauline Balazsovics vydatá Turba ktorej otec Stephanus Balazsovics bol tiež Obvodný notár.
Dôstojnícka hviezda
Sandor Trenčín
Rozľahlý palác s erbom rodu trenčianskeho vicežupana Gaspara Sandor de Szlavnicza a župného sudcu Stephana Sandora de Szlavnicza v Trenčíne. V súčasnosti je tu umiestnené múzeum. Cez funkciu Hlavného slúžneho vicežupanovi podliehali Obvodní notári v Trenčianskej župe. Notár Stephanus Ondrejkovics bol skutočným a nezištným priateľom aj majiteľa veľkostatku v Šimonovanoch Mórica Salzbergera. Pán veľkostatkár s úspechom choval ušľachtilé pretekárske kone podľa príkladu Vysoko urodzeného Mórica grófa Sandor de Szlavnicza, bratanca Osvietenej pani Anny, manželky pána Obvodného notára. Pevnosť ich priateľstva každoročne skúšal svojou agresivitou v období ruje impozantný jeleň pána notára (choval ho podľa ich rodinného erbu), ktorého mu dovolil pán Salzberger (snáď nerozvážne), chovať v jeho parku.


Náhrobný kameň Obvodného notára Stefana Ondrejkoviča na cintoríne vo Veľkých Bieliciach, autorovho prastarého otca po oprave. Vpravo je náhrobný kameň jeho svokry, autorovej praprastarej matky Urodzenej pani Márie Sandor de Szlavnicza rod. Marko.
Aktivitami oživujúcimi históriu Hornej Nitry sa zaoberá jedna z osobností mesta Partizánske pán Peter Múčka. K nim patrí okrem publikácie zozbieraných historických podkladov aj ich záchrana a indetifikácia. Aj náhrobné kamene na fotografii identifikovali a nezištne opravili v záujme zachovania historických podkladov pre budúce generácie spolu s priateľom pánom Jurajom Krasulom, ktorý je poslancom MsZ v Partizánskom, Bieličan. Bez neho by to nebolo jednoduché..


Súsošie Svätá rodina v obci Veľké Úľany. Postavili ho v roku 1871 D. Ondrejkovics János a D. Kovács Erzsébet. V r.1830-47 občania Banskej Bystrice Maximilianus von Ondrejkovits, D. Priehradský a S. Sumrak boli akcionári cukrovaru vo Veľkých Úľanoch.


Joannes *18.07.1872 Rohov č.60, rodičia Joannes Ravasz Nobilis Rohoviensis a Maria Ondrejkovics, krstní rodičia Josephus Ravasz Nobilis Rohoviensis a Maria Nozdroviczky. Anna Ravas bola manželka Juraja, člena rodu Sandor de Szlavnicza. Rodina Nozdroviczký bola s týmto rodom viacnásobne príbuzná. Sobášom Obvodného notára D. Štefana Ondrejkoviča s Annou Sandor de Szlavnicza sa rozšíril ich príbuzenský vzťah. Jeho syn Štefan v tom pokračoval, keď sa zosobášil s Máriou dcérou notára Turbu a vnučkou Stefana Balazsovitsa a Anny Závodszky.


Janos *30.06.1850 Bánovce nad Bebravou, jeho rodičia Anton (Antal) Zsittnyan a Mária Kmetyko. Matka pána Obvodného notára v Dolných Držkovciach a neskôr v Šimonovanoch Stephana Ondrejkoviča bola pani Antónia Zsittnyan. Úrad zdedil po pánovi notárovi Pavlovi Kmeťkovi, svojom príbuznom po matke, ktorý bol otcom prvého slovenského arcibiskupa ThDr. Karola Kmeťka.

III. tábla.
Balás, ki a II. táblán.; Mátyás; Mátyás; Mátyás †; István; Pál; Miklós; Sándor; Gábor; István †; László. †; Mátyás †; Péter.; Pál.; János.; Miklós; Soma.; János; Pál.; József.; Dániel †; Miklós. †; Samu.; Péter; József; Samu.; Pál.; Gábor.; I. Imre 1776. (Gedey Zsuzsa); Eszter (Tamás Sandor de Szlavnicza) ; Apollonia (Sembery László); II. Imre Kis-Zellőben (Prónay Amal.); László (Péchy Petronella.) Zsigmond honti képviselő 1848. (Rudnay Etelka); III. Imre forr. ezr. (nyéki Németh Mária); Ida (báró Kaas Ede); Petronella.; Oszkár.; László.; Móricz. †; Béla.; György.; Ödön.; Etelka (Szilassy István); Ida. (Rőth Sándor); Amália.; Jolánta.


Jeden z najvýznamnejších Slovákov 19. a 20. storočia, od 1919 do 1922 generálny dozorca evanjelickej cirkvi, poslanec NZ, od roku 1920 predseda slovenského výboru Ústredného zväzu československých priemyselníkov JUDr. Milan Ivánka de Draskócz et Jordánfold mal blízkych príbuzných vysokých funkcionárov Trenčianskej a Nitrianskej župy (okrem tu neuveďených ďalších žúp). Po roku 1939 sa zapojil do odboja a do roku bol 1945 väznený v Terezíne. Poznámka: Stephanus Ivánka de Draskócz et Jordánfold a jeho manželka Anna Zsittnyan, Bánovce nad Bebravou rok 1845. Ctenou pani matkou Obvodného notára v Dolných Držkovciach a Šimonovanoch Stefana I. Ondrejkoviča narodeného v Bánovciach nad Bebravou bola Antónia Zsittnyan, Urodzenou pani matkou jeho Urodzeného pána svokra Stephana Sandora de Szlavnicza bola Eszter Ivánka de Draskócz et Jordánfold ;

Štvrtá správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1921-1922, strany 10 a 11. V správe sú uveďení na str. 11, 12 žiaci II. triedy Reis Štefan, Zliechov (Trenčianske Teplice) a Tiso Jozef, Trenčín, na str. 13 žiak IV. triedy Kočiš Oldřich (šéfredaktor a minister Aladár Kočiš), Trenčín. Žiaci 1.a triedy Ružena Martinová (budúca sudkyňa Dr. Ružena Martiny-Brtková, vydala vedome zavádzajúce Uznesenie OS TN "Vyhlásenie za mŕtvu" sp.zn. M 155/1947 z 13.01.1948 poškodzujúce a znevažujúce rodiny Stiglitz, Buchler, Ličko, Ondrejkovič, Lederer, Kellermann), narodená v Budapešti (Trenčín), Ladislav Kellermann, Trenčín a 1.b triedy Oldrich Ondrejkovič (v skutočnosti Aladár Ondrejkovič) narodeny v Čiernej Lehote (Lednické Rovné).

Personál gymnázia svojvoľne účelovo zmenil krstné meno Aladára II. Ondrejkoviča na Oldrich. Jeho bezdentní (resp. ktorí mali iba dcéry) rodinní príslušníci s najvyšším postavením na Ministerstve pre správu Slovenska v Bratislave a v trenčianskej a nitrianskej župe ktorými bol určený za budúcu hlavu rodu proti tomu namietali. Škandál si aj po rokoch pamätali bývalí študenti gymnázia.

Výročná správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1922-1923, I.a trieda: Anton Bútora, Nemšová, Peter Černo, Prusy, Karol Dembovský, Tr. Teplá, Max Drucker, Trenčín (Trenčianske Teplice), Štefan Ďuriš, Stankovce I.c treida: Koloman Prónay, Malá Slatina (Továrniky), Renáta Tausová (budúca manželka Jozefa Tisu), Bošáca (Trenčín), Imrich Záhumenský, Vysoká ;

VIII. Ročná správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1925-1926, VI.A trieda 21. *Štefan Reis (minister spravodlivosti 1950-1953), Zliechov-Gápel (Trenčianske Teplice), 26. Jozef Tiso (riaditeľ Kvasnicovej továrne), Trenčín ;

XII. Výročná správa Čs. štátneho vyššieho reálneho gymnázia "Ľudovíta Štúra" v Trenčíne za školský rok 1929-1930, str. 32, I.b 13. Edita Ondrejkovičová Prečin Lehota (Trenčín) str. 32, V.b 36. Pavel Žitňan, Bánovce n./Bebr. str. 38 ;


Pán veľkostatkár Móric Salzberger bol zaslúžilým členom aj veľkým finančným prispievateľom Masarykovej Leteckej Ligy MLL


Civilné letisko Bielice okolo roku 1933. Na fotografii je dopravné lietadlo Avia Fokker F VII registračnej značky OK ZJE

V roku 1937 bol v obci Melčice vedúci notár Ferdinand Taus. Požiadal o preloženie do Parkanu. Bolo mu vyhovené až keď sa zriekol svojho dovtedajšieho náboženstva. Zdroj: Pamätná kniha obce Kochanovce 1937-1949.


Zoznam finančných príspevkov Verejných notárov na Obranu republiky zo Slovenska a Podkarpatskej Rusi do dňa 31. augusta 1938. Dr. Viktor Ravasz prispel sumou 900 Kč.
David
Viac ako 14 rokov po smrti pána Obvodného notára sa uzatvoril žeravý kruh okolo pána veľkostatkára Salzbergera a jeho detí z rasových dôvodov. Necítil sa ako žid, aj spôsobom života sa prispôsobil okoliu. Neuvedomil si pravdepodobne, že jeho priateľ a ochranca Stephanus Ondrejkovics už dlhší čas nežije a pre jeho s rodinou je najrozumnejšie riešenie emigrácia. Pán Salzberger odpredal svoj veľkostatok firme Baťa ú.s. v Batizovciach ešte pred rokom 1939. On i jeho deti dostali výnimku z rasových zákonov.

Podľa autorovi ústne podanej informácie miestnymi obyvateľmi vo Veľkých Bieliciach, sa v roku 1945 (nakoľko sa podľa nich cítil Maďar) pripojil pán Salzberger s rodinou k maďarskému vojsku, ktoré ustupovalo cez Šimonovany pred sovietskou armádou a odišiel s nimi do Nemecka. Obdobná informácia bola opakovaná v periodickej tlači. Pri návšteve v Bošanoch autorovi pred štyrmi rokmi povedal pán starosta o tejto udalosti niečo iné. Na potvrdenie jeho informácie mu dal telefónne číslo pána Semana, Salzbergerovho synovca. Ten mu po vzájomnom sa predstavení a oboznámení sa s vzájomnými rodinnými pomermi povedal, že jeho matku, otca i jeho samého po povstaní uväznili a deportovali príslušníci Hlinkovej gardy s tým, že musia so židmi spraviť poriadok. Matka pána Semana bola Slovenka a on ako jej syn mal výnimku z rasových zákonov. Výnimka z rasových zákonov sa vzťahovala aj na otca, vzhľadom na jeho manželku. Napriek tomu ich všetkých deportovali do koncentračného tábora v Nemecku. Pani Semanová zahynula v koncentračnom tábore a otec pána Semana zomrel pri vysilujúcich hladových pochodoch. Mladší Seman prežil, ako silný mladík. Po vojne sa vrátil do Bošan. Hľadal svoju rodinu Salzberger v Šimonovanoch. Po dôvernej informácii sa dozvedel, že pána Salzbergera aj s rodinou gardisti postrieľali a zahrabali za dedinou do priekopy. Podľa svojej výpovede sa pán Seman postaral o exhumáciu a riadne pochovanie týchto členov rodiny.
Potom len už vietor času a zabudnutie navždy uzavreli minulosť a budúcnosť vážených miestnych rodín.


Poznámka: Hajdúsi Stefana Bočkaya v máji roku 1605 pod velením Gregora Némethyho prekročili pri Bratislave Dunaj a začali plieniť Zadunajsko, Rakúsko a Moravu ; napríklad aj Koloman Prónay z veľmi zámožnej rodiny z územia Slovenska bol pokrvným príbuzným aj spolužiakom pplk. tank. Aladára II. Ondrejkoviča.


Biblia

 

57 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Škriba Škriba | E-mail | 5. ledna 2014 v 11:17 | Reagovat

Náhodne som našiel Vašu stranku, v časti notárskeho stavu osobne predpokladám, že sú sú asi nepresnosti. Namiesto Veľkžch Bielic asi mali byť uvedené Malé Bielice. c tomto zmysle tomu svedčí aj skutočnosť že kúpele sú a aj v minulosti boli v Malých Bieliciach a nie vo Veľkých Bieliciach. Sídlo notariatu mohlo byť vo V. Bieliciach, ale domnievam sa že notár Turba sa tiež narodil v malých Bieliciach. Som rodák z M. Bielic a rád by som sa dozvedel viac o pravdivosti týchto skutočností. S pozdravom Jozef Škríba, Partizánske

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama