Paolus Ondrejkovics - Sandor de Szlavnicza II.

14. července 2007 v 15:10

Gaspar (Gasparus, Caspar, Gaspár) I. Sandor de Szlavnicza 1556 trencséni alispán (trenčiansky vicežupan) jeho manželky boli postupne 1. Margit Schvela 2. Kata Barackay syn Pavel (Paolus, Pál) I. Sandor de Szlavnicza, Emericus (Imre, Imrich) I. Sandor de Szlavnicza trencséni alispán, trenčiansky vicežupan 1637, (nádasdi Krisztina Darabos),
Vicežupan
Stefan (Stephanus, Isván) II. Sandor de Szlavnicza †, Alžbeta (Erzse, Elisabeth) Sandor de Szlavnicza, jej manžel b. Ján (Joanes, János) gróf Pongrácz, Susanne (Zsuzsi, Zuzana) Sandor de Szlavnicza (ákoshazi Miklós Sarkány), František (Ferencz) I. Sandor de Slavnicza, jeho manželka bola Katarína (Catherine, Kata) barónka von Rottal, Emericus (Imrich, Imre) I. Sandor de Szlavnicza, (trencséni alispán, trenčiansky vicežupan) 1637, jeho manželka (nádasdi Krisztina Darabos), ich deti Stephan (Stephanus, István) III Sandor de Szlavnicza, jeho manželky boli postupne 1. Eva grófka Mariássy de Markusfalva (Markušovce) 2. Helena (Ilona, Jelena) grófka Forgách de Ghýmes et Gács 3. Alžbeta (Elisabeth, Ersze) grófka Révay de Szklabina et Blatnicza, Katarína (Catherine, Kata) Sandor de Szlavnicza, jej manžel bol Peter (Petrus, Péter) gróf Apponyi de Nagy-Apponyi. Stephan (Stephanus, István) III. Sandor de Szlavnicza, jeho postupne tri manželky boli


1. Eva grófka Mariássy de Markusfalva 2. Helena (Ilona, Jelena) grófka Forgách de Ghymes et Gács (Anton gróf Forgách bol vládny komisár v Košiciach v rokoch 1851-1853), 3. Erzse grófka Révay de Szklabina et Blatnicza, Katarína (Catherine, Kata) Sandor de Szlavnicza jej manžel bol (Divék Sándor Ujfalussy), Magdolna Sandor de Szlavnicza (b. Matyás Majthényi), Zsófia Sandor de Szlavnicza, jej manžel (Imre Karner) Imrich (Emericus, Imre) II. Sandor de Szlavnicza, jeho manželka Magdolna Okolicsányi, ich deti boli Pavel (Paolus, Pál) III. Sandor de Szlavnicza, (trencséni alispán, trenčiansky vicežupan) 1714 jeho manželky boli 1. N. Radvanszky 2. Anna Dobay,
DNA
František (Ferencz, Franz) II Sandor de Szlavnicza, jeho manželky boli postupne 1. Anna barónka Balassa de Gyarmat 2. Magdolna Gáfor. Pavel (Paolus, Pál) III. Sandor de Szlavnicza 1714, jeho manželky boli postupne


1. N. Radvanszky barónka de Radvany 2. Anna Dobay, ich deti boli Ladislaus (László) Sandor de Szlavnicza, jeho manželka bola Klára Plathy ich deti Imre Sandor de Szlavnicza †, László Sandor †, Mihály Sandor de Szlavnicza jeho manželka bola Anna Sirmiensis ich syn Paolus (Pál) Sandor de Szlavnicza, Paolus (Pál) Sandor de Szlavnicza syn (Lászla Sandor de Szlavnicza a Kláry Plathy) jeho manželka Zsuzsi Sréter, Carolus (Karóly) Sandor de Szlavnicza jeho manželka Erzse Sréter †), Stephanus (István) Sandor de Szlavnicza, syn Lászla Sandora de Szlavnicza a Kláry Plathy jeho manž. Terézia Beniczky, Lajos Sandor de Szlavnicza syn Lászla Sandor de Szlavnicza a Kláry Plathy 1768, Bora Sandor de Szlavnicza bola dcéra Lászla Sandora de Szlavnicza a Kláry Plathy, jej bol manžel Ján (Joanes) Ottlík

Jean-Baptiste Colbert marquis de Seignelay minister financií v čase kuruckého povstania keď ho Francúzsko podporovalo. V tejto súvislosti kurucký vyslanec Gasparus IV Sandor de Szlavnicza pôsobil na dvore kráľa Ľudovíta XIV.

(jeho praotec plukovník Georgius Ottlyk *1656 †1730 sa v r.1683 pridal ku kniežaťu Imrichovi Thokoly, neskôr bol generál u kniežaťa Františka II Rákoczi), Zsuzsa Sandor de Szlavnicza bola dcéra Lászla Sandora de Szlavnicza a Kláry Plathy, jej manžel Sándor Ilgó, Anna Mária Sandor dcéra Lászla Sandora a Kláry Plathy. Paolus (Pál) Sandor de Szlavnicza syn Kláry Plathy a Lászla Sandora de Szlavnicza jeho manželka bola Zsuzsi Sréter (Sreter von Szanda Stefan RK Oberst 189. Promotion von 27.6.1922. Nositeľ Military Maria Theresia Order), ich deti Carolus (Karóly) Sandor de Szlavnicza - leányok, Pál (Paolus) Morvában, Lajos Sandor de Szlavnicza †. Syn Pála (Pavel, Paolus) III Sandor de Szlavnicza, Stephanni (István) Sandor de Szlavnicza jeho


manželka Theresia Beniczky de Benicz et Micsinye ich deti Thomas Sandor de Szlavnicza (manž. Estera Ivanka de Draskócz et Jordánfold *04.06.1786 Malé Zlievce), László Sandor †, Mihály Sandor. Thomas Sandor de Szlavnicza jeho deti Stephanus Emericus Sandor *16.12.1806 Malé Zlievce, Zsigmond Sandor, László Sandor, Kálmán Sandor de Szlavnicza. Stephanus (István) Sandor de Szlavnicza a manželka Adelheida Sandor de Szlavnicza ich deti Esztér a Béla Sandor. Zsigmond Sandor de Szlavnicza jeho manželka Mária Beniczky de Benicz et Micsinye ich syn Gejza. Ferencz II Sandor de Szlavnicza (*1695 †15.11.1760 Ostratice) jeho manželky boli

Barón Balassa
1. Anna Balassa de Kékkő et Gyarmat *1698 †18.9.1731 (na prvom poschodí paláca rodu Balassa v Bratislave na Panskej 15 je erb grófa Franza Philipa grófa von Lamberg) 2. Magdolna Gáfor. Ágnes Sandor (Petrikovics), Juliana Sandor, Imre Sandor de Szlavnicza jeho manželka bola Zsuzsi Dávid, Magdolna (Justné), 2-tól Péter (Petrus) Sandor de Slavnicza †, János Sandor de Szlavnicza, Ferenz Sandor de Szlavnicza, Antal Sandor de Szlavnicza jeho manželka Anna Príleszky, Janka Sandor de Szlavnica, jej manžel László (Ladislaus) Vály, Jozefa Sandor. János Sandor de Szlavnicza jeho synovia Jozsef (Josephus) Sandor a János Sandor, slávnický richtár a Compossesor Jurko (Gyorgy) Śándor zo Slávnice, syn Joszefa Sandora, jeho manželka Anna Ravasz, János Sandor jeho synovia János Sandor, jeho manželka N. Bubla, Mihály Sandor, jeho manželka (N. Huszár) a Sándor †. János Sandor, jeho manželka N. Bubla, ich deti János Sandor, Mihály Sandor, István (Stephanus) Sandor, Ferencz Sandor, József (Josephus) Sandor, Mária Sandor. Lajos Sandor de Szlavnicza 1768 jeho synovia Dôstojný pán Imrich Sandor de Szlavnicza *05.11.1772 Vaska Slávnica †20.04.1874, vysvätený za kňaza 08.11.1795, kaplánom bol do roku 1799, potom pôsobil na biskupskom úrade v Nitre, od roku 1802 v Novákoch a od roku 1822 bol kanonik v Nitre. Sp.D.


Parentes (rodičia) : Sp. D. Ludovicus Sandor de Szlavnicza p.t. exactor J. Cottus (Comitatus) a Anna Gedey Locus Originis de Szlavnicza.


Susceptores: Sp. Dn Paulus Szetvay de cu Sp. D. Euphros. Plathy. Sp.Dn. Ladislaus Nozdroviczky de Ead. Fily cum. cons. Polezina Lehotzky, ich synovia Emericus Dionysius *17.07.1793 Trenčín a Ludovicus (Lajos) II Sandor de Szlavnicza J. Cottus (Comitatus) Trench. Ord. Notarius manželka Ludovica Ambrózy bydlisko Slávnica ich deti


dcéra Adelheida Anna Elisabetha Apolonia *14.04.1814 Dolný Kubín, synovia Karóly (Carolus) Sandor de Szlavnicza 1848 sz. biró manželka Zsofi Ambrózy, Lajos Sandor de Szlavnicza 1861 arvák godn. manželka Bora Mednyánszky ich synovia Stephanus (Isván) Sandor, Gejza Sandor, Arpád Sandor. Maliar Ladislaus (László) barón Mednyánszky *23.04.1852 Beckov †17.04.1919 Wien.
Andreas Ondrejkovicz
Valentinus Ondrejkovics. Dôstojný pán Mikolaus Ondrejkovič, farár v mestečku Dechtice v rokoch 1686-88. Martin František Martinkovič bol dechtický farár v rokoch 1674-1682, teologické štúdiá dokončil v r.1652. V tom istom roku sa stal farárom v Malých Topolčanoch, kde v roku 1657 vykonal kanonickú vizitáciu Andreas Szily (rodinne previazaný s rodom Ondrejkovics). V zápisnici o ňom poznamenal, že má 31 rokov, na fare pôsobí päť rokov. 24.apríla 1663 sa stal farárom v Hlohovci. 14.marca 1672 v Nemeckej Ľupči prvým katolíckym farárom po vypovedaní do exilu evanjelického senoira Šimona Frivaldského, realizovanom prepoštom Jurajom Barsónyi, ktorý evanjelikom odňal dva kostoly. Jeden na námestí, druhý na predmestí. Anton Szily (RK major 73. bis 86. Promotion in den Jahren 1809 - 1810. Nositeľ Military Maria Theresia Order).

Liptovskomarský titulárny prepošt Andreas Ondrejkovicz, Ján Ondrejkovics cirkevný sudca 1870. Michael Ondrejkovics Obernotar (Hlavný notár) Saint Georgien (Svätý Jur). Dominus Illustrissimus Stephanus Sandor de Szlavnicza Compossesor jeho manželka D. Mária Marko, ich dcéra


Anna Maria Sandor de Szlavnicza, jej manžel bol Obvodný notár Stephanus Ondrejkovics. Svedkovia na ich svadbe boli Urodzení páni, pokrvná rodina rodu Sandor de Szlavnicza compossesor Carolus Vály a Josephus Schurmann - Verejný sudca (Szurmay von Uzsok Alexander Freiherr RK Feldmrschalleutnant 18. Promotion vom 17.8.1917. Nositeľ Military Maria Theresia Order). Krstní rodičia Anny Sandor de Szlavnicza boli Caroline Pirott (Piret de Bihain Eugen Freiherr RK Generalmajor 166. bis 168. Promotion vom 29.84.10.1866 10.2.1870. Nositeľ Military Maria Theresia Order) a compossesor Josephus Mihalovics, Casimirus Horváth, jeho manželka Marko (Horvath Anton von RK Rittmeister 66. Promotion vom 18.81801. Nositeľ Military Maria Theresia Order),
Biblia
Petrus Ondrejkovics jeho manželka bola Antonia Ondrejkovics rodená Zsittnyan (Žitňan), ich syn bol Obvodný notár Stephanus I. Ondrejkovics, svedkovia bol Július Némethy, Antonius (Anton) Zsittnyan. Obvodný notár Stephanus Ondrejkovics (v obvodoch Dolné Držkovce a Šimonovany), jeho manželka bola Anna Ondrejkovics rodená Sandor de Szlavnicza, mali deti učiteľa správcu v Čiernej Lehote, Lednických Rovniach a Trebaticiach *1882 Dolné Držkovce †1954 Bratislava Stephanus II. Ondrejkovics - Sandor de (Ondrejkovič Stefan), Obvodný notár Vojtech Ondrejkovič *02.02.1896 Dolné Držkovce †1966, Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič *1889 Dolné Držkovce †1964 Bratislava, (Hlavný slúžny Topolčany, Okresný náčelník Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Prešov, Bratislava - Mesto, Bratislava - Vidiek, po r.1946 policajný trestný sudca Bratislava), Ján Ondrejkovics †1914 na fronte Bielorusko, Jozef Ondrejkovics †1915 na fronte, Ladislav Ondrejkovič †1918 na fronte, Titus Ondrejkovič fronte †1917 na fronte, Ľudovít Ondrejkovič †1916 na fronte.
Mária Turba rodená Ondrejkovics jej manžel bol Štefan (Stephanus) Turba, Anna Ondrejkovics vydatá Mičura, jej manžel Rudolf Mičura Obvodný notár v Dlhom Poli, ich dcéra Melánia Mičura, Elizabeth Ondrejkovics, Obvodný notár Vojtech Ondrejkovics, Antonia Ondrejkovics, Ján Ondrejkovics, Lenka Ondrejkovics, Božka Ondrejkovics. Obvodný notár Michael Turba (Botta d´Adorno Jakob Marquis RK Major 6. Promotion vom 22.12.1761. Nositeľ Military Maria Theresia Order) bol Obvodným notárom v Prievidzi a Bojniciach jeho manželka bola Pauline Balazsovics, ich zať bol správca učiteľ pán Stefan (Stephanus) II. Ondrejkovics (Ondrejkovič) jeho manželkabola pani učiteľka Mária Anna Turba *1885, †1964, ich


deti boli (na snímke) slob. asp. jazd. neskôr pplk. tank Aladár II. Ondrejkovič slobodný pán Sandor de Szlavnicza, jeho zástupca JUDr. Valentini z rodiny Valentini Konstantin RK Major 187. Promotion vom 10.6.1921 nositeľ Military Maria Theresia Order) *Čierna Lehota 1909 †Bratislava 2001, prokurista firmy Thonett Mundus Tibor Ondrejkovič *1910, neskôr riaditeľ Nábytkárskych závodov v Bratislave, jeho manželka bola Piroška Elefanty, Editka Ondrejkovič *1917 † 6.3.1999 Bratislava, jej manžel Andrej Vrbacký (nar. 16.04.1908 v USA Bedford, † 04.apríla 1974 Bratislava). Profesor, redaktor, prekladateľ, do r.1941 štátny občan Juhoslávie. Ako redaktor Lidových novín v Belehrade a prof. na Masarykovom gymnáziu v Petrovci často pracoval s veľvyslancom ČSR Jozefom Korbelom. Bol väznený za svoje postoje po obsadení Juhoslávie v Maďarsku. Vymenený Slov. vládou na intervenciu JUDr. Tibora Bohma, advokáta v Budapešti aj s prof. Andrejom Siráckým za osoby uväznené za politickú činnosť v prospech Maďarska Slov. vládou. Bol za svoje občianske postoje väznený neskôr aj na Slovensku, ako redaktor v rokoch 1942-43. (Diplomat - kultúrny ataché v Beograde 1945-49 spolu s veľvyslancom ČSR v Juhoslávii Jozefom Korbelom * Letohrad 1909 † 1977 Denver USA),
Magdaléna Ondrejkovič jej manžel bol ing. Karol Suchánek I. (majster Slovenska v jazde na boboch v r. 1943, neskôr riaditeľ kúpeľov v Turčianskych Tepliciach a následne Správca Tatranských liečebných ústavov a hlavný organizátor FIS vo Vysokých Tatrách v r.1970).
kpt.A.O.S.
Pplk. tank. Aladár II. Ondrejkovič (Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza) *1909, †2001, jeho manželka Alžbeta (Elisabeth) Ondrejkovičová rodená Ličko *1921, ich deti sú ing. Tanja Hoffmann rodená Ondrejkovič *1945, Paolus Ondrejkovics *1946, Dr. Eva Svarinsk. rodená Ondrejkovič *1949, Boris Ondrejkovič *1954. Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič mal manželku Anna Ondrejkovič rodenú Torok, (Torok Johann Andreas Freiherr RK Oberst 5.Promotion 23.1.1760 nositeľ Maria Theresia Order), ich dcéry 1. Lady Gizella Ondrejkovič jej manžel bol Alexander Kerney (president Thyssen steel of Canada) a 2. Camila Ondrejkovič, jej manžel bol Dr. František Csúzy de (Chuz). Tibor Ondrejkovics, jeho manželka bola Piroška Ondrejkovics rodená Elefanty de, ich deti sú Prof. PhDr. Peter II. Ondrejkovič a Judita Ondrejkovič. Edita Vrbacká rodená Ondrejkovič, jej manžel bol redaktor Andrej Vrbacký, ich deti Dušan Vrbacký† a Miriam Šišoláková. Magda Suchánek rodená Ondrejkovics, jej manžel bol ing. Karol Suchánek, ich synovia sú Karol Suchánek II., ing. Boris Suchánek a Dalibor Suchánek.
Mihály Sandor de Szlavnicza 1743, jeho manželky boli 1. Bossányi Julia 2. Bajthay Terezia, 2-tol Rozália Sandor de Szlavnicza jej manžel bol Motesiczky Imre, Bora Sandor Sandor de Szlavnicza jej manžel bol Dávid Zsigmond 1-tol Mihály Sandor de Szlavnicza 1743, jeho manželka 1.Bossányi Júlia (plk. JUDr. Vojtech Bossányi, otcov príbuzný a priateľ narodený Bošany, bol v mesiaci August roku 1944 prednosta 2.oddelenia hlav.štábu východoslovenskej armády v Prešove, v rokoch päťdesiatych väznený, neskôr na podradnom mieste vedúceho predajne tlačovín v Bratislave. K žiaľu už nebohých rodičov, obidve deti v emigrácii v Canade) 2. Bajthay Terezia ich deti József Sandor de Szlavnicza, Antal Sandor de Szlavnicza *1745 †1802 cs.k.kam. septemvir 1788 grófka Viczay Eszter, János (Ján), Bora, Julia, Teréz. Antal cs.k.kam. deti Vincze Sandor de Szlavnicza, Eszter Sandor de Szlavnicza, 1767, manžel gróf Révay Péter (Petrus). (Szapary Ladislaus Graf RK Feldmarschalleutnant 170. Promotion vom 2.5.1879. Nositeľ Military Maria Theresia Order). Vincze gróf Sandor de Szlavnicza married 1788 Graz, manželka Maria Anna Szapáry de Muraszombath Szechysziget et Szapar born 1769 deti Vilma Sandor de Szlavnicza, sz.1801 sept.5 csill.k.és.p.h. (grof Festetics József Albert),
Železná brána
Železná brána - Iron Gate, obraz namaľoval Ladislaus barón Mednyánszky koncom 19.storočia. O 75 rokov neskôr tieto miesta pravidelne s ČSPD preplavoval aj autor, jeho príbuzný.
Paolus
The village (Banát, today Srbija) Aleksandrovac, Janosik was founded in 1812 by Hungarian Count Fülöp Sándor de Szlavnicza and was named after him as Újsándorfalva.


Náhrobné kamene pod ktorými spočívajú na cintoríne vo Veľkých Bieliciach Obvodný notár Dominus Stefan I. Ondrejkovič a jeho svokra Urodzená pani Mária Sandor de Szlavnicza rod. Marko


Esthera Anna Sidonia Ludovica Sandor de Szlavnicza *04.04.1833 Trenčín. Rodičia Spectabilis Dominus Stephanus Sandor de Szlavnicza J. Cottus (Comitatus) Trenchin Jurassor, atgue Compossesor Ruskotzensis a Spectabilis Dna Adelheida Sandor de Szlavnicza. Lucus originis Slávnica. Testes - Spectabili atgue Domino: Petrus Bogády, Adamus Rudnay, Josephus Pratiny, Sidonia Ambrózy, - Maria Sandor de Szlavnicza, Domicella Susana Sandor de Szlavnicza.


Dominus Perillustrissimus župan Hontskej župy Stephanus barón Ivanka de Draskócz et Jordánföld, bratanec Esthery Sandor de Szlavnicza.

Vysvetlivky: Mária Felícia Thurzó de Bethlenfalva (jej rodičia boli spišský župan Alexius (Elek) II. Thurzó Baron de Bethlenfalva *1540 †05.03.1594 a Barbara (Borbála) Zrínska (Zrínyi) de Serin *17.05.1554 †1594) po †1624 ; Stanislas III gróf Thurzo sa narodil 24. júla 1576 na Bojnickom hrade ako syn Alexeja II. Thurzo a Barbory, rodenej Zrínyi (1551-?). Mal troch bratov, Mikuláša II. (? - 1609), Krištofa III. (1583-1614), Alexeja III. (?-1597) a tri sestry, Magdaléna, Mária Felícia a Zuzana (? - 1608) ;

Poznámky: Prvé číslo novín Mercurius Hungaricus vydal gróf Antal gróf Eszterházy v roku 1705, druhé v máji, augustové číslo Mercurius vyšlo pod názvom Mercurius Veridicus ex Hungaria ;


pamäť


Knez Božko a Tiberghien et Fils 06.04.1941

Mladý Božko v roku 1941 býval v Trenčíne vo vile rodiny Stiglitz na Štefanikovej ulici č. 33. Predtým študoval na ČVUT a praxoval v Liberci v textilnej továrni. Otec mladého Božka bol knez, vladyka Božko a pobočník Jeho Veličenstva kráľa Juhoslávie Petara II.
juhoslavia
Po zatvorení Vysokých škôl v Čechách a na Morave v roku 1939 mladý Božko prešiel na Slovensko a nastúpil na prax do továrne francúzskej firmy Tiberghien et Fils v Trenčíne. Ubytovanie vo vile na Štefanikovej ulici mu zabezpečilo francúzske vedenie firmy, ktoré malo dlhoročné úzke vzťahy k rodičom majiteľky vily pani Valérii Čevelovej rod. Stiglitz. Táto rodina si mladého Božku veľmi vážila a býval ich pravidelným hosťom pri častých spoločenských obedoch a slávnostnej tabuli aj s dievčaťom Alžbetou Ličkovou, neterou domácich. Hrávala s nim občas tenis na ich súkromných tenisových kurtoch, ktoré boli hneď vedľa vily.
Štefanikova 9
Domácich pravidelne informoval o rýchlo sa zhoršujúcej situácii na Balkáne a v kráľovstve Juhoslávia, nakoľko mal dôverné informácie, že jeho vlasť bude v krátkej dobe vojensky napadnutá Nemeckom a obsadená. Informoval ich aj, že on má za tejto situácie zabezpečenú cestu do emigrácie v Londýne. Zakrátko sa rozlúčil a ráno dňa 03.04.1941 odcestoval. Rodina domácich (vážených podnikateľov) o ňom už viac nepočula. Dnes by mohol mať mladý Božko 88 rokov. Nemecká branná moc začala balkánske ťaženie dňa 04.04.1941.
Alžbeta
Alžbeta Ondrejkovičová rod. Ličková v druhom stave, rok 1946. Autorovej maminke to darom prírody neodobralo nič na jej kráse.


Tehlovo červená Škoda 1000 MB s bielou strechou, lakovanou maskou a sivým čalúnením bolo autorovo prvé motorové vozidlo, ktoré si zakúpil autor v roku 1969 za jeho zamestnávateľom deponované devízové prostriedky vymenené v Živnobanke Praha za poukážky PZO TUZEX.

Poznámky: Rod Karadjordje kráľa Juhoslávie Petera II. je pokrvne príbuzný s rodom Sandor de Szlavnicza z Trenčianskej a Nitrianskej župy ;

Biblia


 

61 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 NN NN | 2. září 2013 v 12:39 | Reagovat

Prosím vás, mohli by ste mi napísať ako sa volajú rodičia Stephana Sandor de Szlavnicza?

Vopred Ďakujem.

2 Mariana Opatovská Mariana Opatovská | E-mail | 2. října 2015 v 10:23 | Reagovat

Dobrý deň, pán Ondrejkovicz,
prosím ozvite sa ohľadne Vašej žiadosti o informácie na Britskom veľvyslanectve na tel. čísle 02/5998 2000.
Ďakujeme.
S pozdravom
Mariana Opatovská

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama