Generál MVDr. Mikuláš Ferjenčík a Slovenská armáda v r.1939-45

7. března 2007 v 18:47
(*5.decembra 1904 †4.marec 1988, Denver) bol veterinárny lekár. Brat učiteľ Ján Ferjenčík učil o.i. vo Vyhniach a neskôr bol riaditeľ meštianskej školy Sečovciach. Ich prastarý otec bol starosta mesta Zvolen (vtedy s menom Ferjentschík). Myšlienku prvého Potravného spolku na Slovensku presadzoval vo svojom Hlásniku Mikuláš Ferjenčík, v tom od roku 1868 spolupracoval s profesorom gymnázia v Revúcej, ktorým bol evanjelický kňaz Samuel Ormis.
Študoval na gymnáziu v Rožňave, v roku 1928 absolvoval veterninárnu fakultu v Brne. Pôsobil ako vojenský zverolekár v jazdeckom vojenskom učilišti v Pardubiciach, kde sa s ním spoznali o.i. aj kniežatá Swarzenberg a poručík Aladár Ondrejkovič. Od 29.augusta do 24.septembra 1939 náčelník veterinárnej služby veliteľstva poľnej armády ,,Bernolák". Generál Ferjenčík bol protifašisticky orientovaný účastník odboja, zástupca generála Jána Goliána vo Vojenskom ústredí a povereník SNR pre Národnú obranu. Po februári 1948 emigroval do USA.
Čechoslovakisticky a protikomunisticky orientovaný činiteľ, predseda Čs. národnej rady v Amerike. V USA u Chicaga pracoval vo svojom pôvodnom povolaní. Okrem iných, jeho spolupracovníci v emigrácii boli Rudolf Fraštacký, Alexander Kerney, knieža František Schwarzenberg a pravdepodobne aj Miroslav Ličko. V roku 1992 bol povýšený do hodnosti armádneho generála in memoriam.
Jeden z prvých prejavov vzťahu príslušníkov slovenskej armády k novému režimu bola tzv. ružomberská vzbura dňa 4.6.1939, rozšírila sa z fyzickej konfrontácie medzi vojakmi slovenskej armády a príslušníkmi Hlinkovej gardy toho istého dňa. Vzbúrilo sa asi dvetisíc vojakov ružomberskej posádky. Museli byť potlačení privolanými tankami z Martina, Žiliny a Dolného Kubína. Podľa vyšetrovania boli organizátormi čatár Tibor Medvecký, desiatnik E. Čikel, vojaci Kočár, Nosák, slobodník Záturecký. Vyšetrovanie sa dňa 5.júna skončilo tragicky. Z organizovania vzbury podozierali aj desiatnika Štefana Kaňkovského. Dôstojník, ktorý ho vyšetroval, mu hrozil verejnou popravou. (Svedkovia vypovedajú, že dôstojníci Slovenskej armády sa takto nesprávali k svojmu mužstvu ani na fronte). Desiatnik Kaňkovský pod touto hrozbou vystrelil na vyšetrovateľa. Ten sa zbabelo ukryl pod stôl. Vyšetrovaný sa potom zastrelil. Čatára Tibora Medveckého a skupinu vojakov zadržali na hraniciach do Poľska a následne eskortovali do Ružomberka. Organizátori boli odsúdení na tresty väzením. Npr. čatár Medvecký bol odsúdený na 3 roky väzenia. Počas vyšetrovania pozatýkali aj viaceré nevojenské osoby, ktoré sa podielali na organizovaní vzbury. Vojenské útvary sídliace v Ružomberku za trest zrušili. Mužstvo bolo rozdelené do útvarov po celom Slovensku. V kasárňach zostal len horský delostrelecký pluk. O hrabovskej vzbure a tragédii pri vyšetrovaní sa nesmelo písať. Za existencie Slovenského štátu sa nepodarilo eliminovať nenávisť príslušníkov Slovenskej armády voči členom Hlinkovej gardy, ktorých pri každej príležitosti vojaci fyzicky napadali. Úplne neriešiteľný problém pre štátnych fukcionárov bolo, že fyzicky ich inzultovali aj (vrátne tých, ktorí s nimi boli príbuzensky spriaznení) niektorí dôstojníci Slovenskej armády, alebo prinajmenšom nepriamo podporovali v tomto smere svojich vojakov.


Minister národnej obrany Slovenskej reubliky 1939-1944 generál Ferdinand Čatloš v svojej pozostalosti napísal: ,,Prvé otvorenejšie slovo proti Hlinkovej garde povedal Ružomberok, sídlo Hlinkovo, začiatkom júna 1939. Vojsko inscenovalo vzburu a rozhádzalo zo širokého okolia sa zhromaždených gardistov na juniálesovú veľkozábavu. Skutočná zámienka bola malicherná: nepripustenie vojska na gardistický tanec. To však bola kvapka, ktorou sa preliala voda nenávisti proti neskrotnej gardistickej nespratnosti v slovenskom hrnci. Následok ? Tristo vyšetrovaných ! Masový zjav. ... Vojaci sa vzbúrili a najhlavnejší vinník Medvecký dostal 4 a pol roka. Naproti tomu ich podradní pomáhači - civili boli odsúdení na 8 a viac rokov. ... Trestné činy boli takého rázu, že vojaci mohli za ne dostať trest smrti podľa zákona na ,, Obranu Republiky ".
Spôsob myslenia a konania novej štátnej moci najlepšie charakterizuje táto časť textu zo žaloby štátneho zástupcu pred Hlavným súdom v Bratislave v procese proti Danešovi a spol.: ,, Je potrebné energicky vyrezať hnijúci vred, ktorý na hlodá na tele samostatného Slovenského a treba príkladne potrestať vinníkov, aby národ videl, čo čaká toho, kto sa dá na podobné chodníčky ! ". Daneš zomrel v Leopoldovskej väznici.
Jazdecký priezvedný oddiel

Veliteľstvo Bernolák (1939)

29.august - 24. september 1939

Veliteľ slovenskej poľnej armády "Bernolák" gen. I tr. Ferdinand Čatloš

náčelník štábu - mjr gšt. Emil Novotný
podnáčelník štábu - mjr gšt. Karol Peknik
náčelník 1 odd. štábu - mjr gšt. Viliam Kanák
náčelník 2 odd. štábu - mjr pech. Alojz Androvič
náčelník 3 odd. štábu - mjr gšt. Koloman Brezáni
náčelník 4 odd. štábu - mjr gšt. Alojz Ballay
veliteľ delostrelectva - pplk gšt. Rudolf Pilfousek
veliteľ letectva - mjr del. Rajmund Šmarda (v.r.)
veliteľ ÚHS - stot. let. Pavlišta
veliteľ ženijního vojska - mjr žen. Štefan Pohranc
veliteľ tel. vojska - mjr tel. Ján Morvic
náčelník výzbrojní sl. - stot. spr. zbroj. Max. Rudolf Prokscha
náčelník zdrav. sl. - stot. zdrav. Dr Pavel Mráz
náčelník vet. sl. - mjr vet. Dr Mikuláš Ferjenčík
náčelník SCD - mjr del. Vladimir Schmidt
náčelník intend. - mjr int. Vojtech Bauman
náčelník duch. sl. - pplk duch. Valentin Vilkovský
veliteľ hlavného stanu - por. pech. v z. Matej Roth
vedúci kancelárie - por. kanc. František Pokorný

veliteľ tel. práp. - stot. tel. Jozef Marko
náčelník pol. četn. - mjr Alojz Sonderlich
Hlinkova garda bola založená dňa 28.07.1938. Prvý jej veliteľ bol Jozef Baxa. Slovenská vláda dňa 28.10.1938 nariadila rozpustenie polovojenských branných organizácií Národná garda, Sväz stráže slobody, Strelecká jednota, Ozbrojené formácie Sokola, RTJ, Orol, Sedliacka jazda, Dunajská stráž a podobné pôsobiace na Slovensku. Malo to veľmi negatívny vplyv na vzťah príslušníkov Slovenskej armády k Hlinkovej garde. Mnohí vojaci p.p.dôstojníci boli dovtedy príslušníkmi p.p. dobrovoľnými inštruktormi v zrušených branných organizáciách, alebo boli dlhoročnými členmi zakázaných telovýchovných spolkov a jednot. Dňa 17.12.1938 nadobudol učinnosť zákon, ktorým vláda schválila stanovy HG a zároveň ktorým rozpúšťa telovýchovné spolky, jednoty a podobné organizácie. Neuposlúchnutie sa trestalo podľa tohoto zákona pokutou 20 000 Kčs, alebo 6 mesiacmi väzenia. Všetok majetok predmetných organizácií prešiel na HG..


Pani Milena Mileczová (Milecová) rod. Slezáková a por. jazd. Aladár II. Ondrejkovič z rodiny, ktorá mala s jej manželom Dr. Ivanom Mileczom (Milec) priateľské, príbuzenské a profesionálne vzťahy (matka Oľga Makovická, sestry Margita Paulíny-Tóth a Oľga Kuzmány). Snímka na Šrbskom plese z r.1943 tesne pred emigráciou s manželom, slovenským vyslancom v kráľovstvách Rumunsko a Juhoslávia do Turecka a následne s poslaním od domáceho odboja do Londýna.


Pod tlakom rýchlo meniacej sa situácie na frontoch 2. Sv. vojny postupne od roku 1943 menil svoje politické postoje o.i. aj Dr. František Galan, bývalý Hlavný veliteľ Hlinkovej gardy a po Salzburgu zástupca riaditeľa Obilnej spoločnosti (riaditeľom bol Ing. Klinovský). Galan prehlásil : " S riaditeľom Klinovským umiestňujeme zásoby do Banskej Bystrice. Ale ja mám na starosti však aj iné veci..." .

Riaditeľ Ing. Klinovský hneď po začiatku povstania v auguste 1944 odišiel do Banskej Bystrice. Bol na návšteve vo Zvolene, kde ho partizáni zajali a spolu s ostatnými desiatimi zaistenými zastrelili na brehu rieky Hron. Dr. Františka Galana hneď v prvých dňoch povstania zaistilo Gestapo a zahynul v Nemecku.
JUDr. Jozef Lettrich mal dobre známu a zavedenú advokátsku kanceláriu v Bratislave, ako advokát Zväzu hospodárskych družstiev.
Na nábreží Dunaja medzi terajšou budovou SNG a hotelom Devín boli až do roku 1945 konšpiračné byty Ústredňe štátnej bezpečnosti (ÚŠB).

Po roku 1948 bola jednou najvýznamnejších osobností čs. emigrácie v Toronte Lady Gizelle Kerney, dcéra Okresného náčelníka Dr. Aladára I. Ondrejkoviča, sesternica pplk. tank v. v. Aladára II. Ondrejkoviča. Pomáhala odkázaným svojimi kontaktami na najvýznamnejšie osobnosti kanadského verejného života. Často to bola podľa politického emigranta pána Smolnického aj jej osobná finančná výpomoc nielen radovým emigrantom, ale aj bývalým prominentom slovenského a českého politického života.

Zdroj: CzechFolks Plus. Slovenská televize v Bratislavě 2010 film "Slováci v Kanadě", který už byl vysílán i v Kanadě. Film natočili Markéta Slepčíková a její manžel Igor Rešovský. Jednou z kanadských osobností slovenského původu, ve filmu portrétovaných, je Gizelle Kerney.

Poznámky: JUDr. Milan Mičura Malar Magdin 1921-1997 ; Magdaléna Fábry rod. Vojčeková 1908-1996 ; Magdaléna Mičurová r. Sohlmannová.


 

55 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Anežka Anežka | E-mail | Web | 30. června 2007 v 13:22 | Reagovat

Náhoda ma doviedla na Vašu stránku, kde sa cítim akoby som putovala storočiami a ich dejmi... a ku tomu som zistila uvádzanie známych mien Berényi, Révay, Bossányi, Motecsiczky... mená našej krušovskej farnosti, páni, ktorých rody u nás žili a vlastnili majetky.

Nevenujem sa tomu do hĺbky tak, ako Vy, ale iba informatívne. Napr. Imrich Motešický bol spojený sobášom s rodinou Finkovcov a žil u nás v kaštieli (potomkovia Motešických, ktorí žili v Chlebanoch,  žijú na východe Slovenska v Humennom a vo Vranove nad Topľou) . Beréniovci boli vlastníkmi majetku v obci Horné Chlebany, Bossányiovci pochádzajú z obce Bošany 4km od obce Horné Chlebany a žili aj v Dolných Chlebanoch, mali tam majetky. Beréniovci žili istý čas aj v obci Veľké Bedzany - Peter Berényi atď.

Ďakujem za zaujímavé informácie a napínavé čítanie!

S úctou a želaním všetkého dobrého v zdraví tela a ducha

zostáva a veľa elánu do ďalšieho bádania a informovania Vám praje

Anežka.

2 vitasek vitasek | E-mail | 10. května 2010 v 0:57 | Reagovat

moj dedo sa osobne poznal s čatlošom,ako decku mi o nom stále rozprával

3 Pharmb664 Pharmb664 | E-mail | Web | 16. května 2014 v 18:33 | Reagovat

Very nice site!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama