Panstvo rodu Sandor de Szlavnicza v Slavónii

3. listopadu 2006 v 22:16

Historický prehľad od 12 storočia do roku 1944

Stredisko osídlenia na základe, ktorého vznikol Nuštar, ako stáročné centrum postavil rád Sv.Benedikta v polovici 12 storočia zriadením samostatného komplexu Svätého Ducha. V polovici 14 storočia kráľ Karol Róbert daroval panstvo Nikolausovi Berzeti. Pôvodom z roku 1353 je spis v ktorom Nikolaus potvrdzuje hranice svojho panstva Monostor. Sídlo čiastočne prechádza do vlastníctva pánov Gorjanski v rokoch 1381, 1396 a v celosti po smrti Nikolausa Berzeti v roku 1401. Pôvodom z roku 1353 je spis v ktorom Nikolaus potvrdzuje hranice svojho panstva Monostor.

Sídlo čiastočne prechádza do vlastníctva pánov Gorjanski v rokoch 1381, 1396 a v celosti po smrti Nikolausa Berzetti v roku 1401. Kráľ Žigmund dokladom z roku 1419 obdarováva pánov Gorjanski sídlom vo Vukovskej župe, poliami Monoštar a patronátskym právom nad Benediktínskym opátstvom. Šľachtic Gorjanski umiera v roku 1427, v doklade z roku 1474 sa Monostor sa spomína ako sídlo Petra Dobossy z Báčky, získal ho donáciou. V 15 storočí Turci po bitke pri Mohácsi v roku 1526, najpravdepodobnejšie obsadzujú opevnené sídlo Nuštar, predpokladá sa, že utieklo aj duchovenstvo z Benediktínskeho opátstva. Po porážke a vyhnaní Turkov v liste z roku 1697 sa spomína ,, oppidi Nustor" (opevnené sídlo) v distrikte distristus Essekiensis (Osjeckého kraja). Ako vlastníctvo Dvorskej komory je majetok v roku 1703 ocenený na 22.000 forintov a cisár Leopold I. ho predáva za 11 000 forintov v máji roku 1703 vdove plukovníka Ivana Makara za zásluhy jej muža v bojoch v oblasti Pečuha a Požehy. Po jej smrti jej syn predáva majetok 19.júna 1715 za 14 000 forintov grófovi Maximiliánovi Eugenovi Gosseau de Heneff... V zpráve o návšteve Pécskeho biskupa v roku 1729 sa spomína, že gróf Gosseau stavia zámok a cestu v roku 1737. Nuštar získava aj župu. Gróf umiera v roku 1741 a je pochovaný v zámockej kaplnke. Jeho dedičia predávajú panstvo v marci 1746 barónovi Franjovi Trenk za 16 000 forintov. Sídlo čiastočne prechádza do vlastníctva pánov Gorjanski v rokoch 1381, 1396 a v celosti po smrti Nikolausa Berzetti v roku 1401. Po barónovom uväznení a jeho smrti v Brne na Spilbergu v roku 1749 je jeho majetok skonfiškovaný erárom. Panstvo Nuštar sa nachádza v správe Kráľovskej komory od roku 1746 do roku 1751, keď ho kupuje za 35 000 forintov barón


Michael Sandor de Szlavnicza. Jeho syn Josephus Sandor de Szlavnicza sa pre nespokojnosť poddaných voči jeho osobe zriekol koncom roku 1767 vlastníctva v prospech svojho brata Antona Sandor de Szlavnicza. Gróf Anton Sandor de Szlavnicza poddaných vybavil majetkom do svojej smrti v roku 1802, keď dedia jeho deti. Syn Vincze Sandor de Szlavnicza sa zriekol práva na dedičstvo v prospech svojich sestier Josephine, Anny a Ester.


Bývalá Josephus Sandor de Szlavnicza kúria Nustar, súčasný stav. Grófka Josephine Sandor de Szlavnicza vydajom v roku 1782 za grófa Khuen-Belassi (pôvodom z Tirol - prišiel do Vojnovej krajiny koncom 18. storočia ako vysoký dôstojník rakúskeho vojska) prináša venom 1/3 panstva Nuštar. V bojoch pri Dubici je gróf Anton ťažko ranený a umiera v roku 1788 v Zágrebe. Grófka Josephine Sandor de Szlavnicza sa znovu vydáva za grófa Franca Attems. Umiera v roku 1803.

V roku 1810 sa delia podiely nuštarského majetku na tri rovnaké časti. Jednu tretinu dedia deti Josepha a Antona I. Khuen - Esther Ernestine a Anton II. Khuen. Gróf Anton II. Khuen-Belassi sa v roku 1810 oženil s grófkou Caroline Viczay - Hedervary. Rozhodli sa natrvalo usídliť v Nuštar. Anton II.odkúpil v roku 1811 ostatné dve tretiny od dedičov sestier Anny a Esther. V spise z roku 1821 veľkovojvoda Josephus prevádza vlastníctvo Nuštar na Antona Khuen. Anton II. a Caroline mali šesť detí (tri naroďené v Nuštar). Po otcovej smrti vlastníctvo dedia traja bratia Heinrich, Carolus a Anton III. Sú spoluvlastníci do 1871, keď Carolus prepisuje svoj diel bratom. Heinrich Khuen je v roku 1852 vymenovaný za člena Šumarskej časti Chorvátsko-slavónskeho hospodárskeho zväzu a v roku 1857 za člena Zemského hospodárskeho zväzu vo Viedni. V roku 1867 je jemu a bratovi Antonovi III. udelené čestné občianstvo Osijeka. Po Heinrichovej smrti v roku 1880 majetok v celosti prechádza do vlastníctva Antona III. ktorý sa v roku 1847 oženil s grófkou Angelike Izdenczy de Monostor. Mali sedem detí, z ktorých najstarší Dragutin-Carolus gróf Khuen-Hedervary narodený v roku 1849 v Nuštar je ustanovený v roku 1883 za chorvátskeho bána.
Motorová nákladná loď DNL 2000 ČSPD Kysuca s nalodeným autorom v roku 1977 pri protiprúdnej plavbe plnou silou zo Slavónie vo vtedajšej Juhoslávii do Bratislavy.

Najmladší brat Heinrich II. Jacob-Hinko narodený v roku 1860 v Nuštar (pohárnik v rakúskom gardovom pluku) sa po smrti brata Antona IV. v roku 1890 oženil s grófkou Johanne (Ivane) de Eltz z Vukovara. Odišiel z armády a venoval sa hospodárstvu v Nuštar. V roku 1903 zavádza elektrické osvetlenie v celom sídle aj v mlyne. Dekrétom kráľovskej chorvátsko-slavonsko-dalmatínskej zemskej vlády je Hinko vymenovaný za tajomníka krajinského poverenstva pre vedu, umenie a históriu v kráľovstve Chorvátsko a Slavonsko v období od roku 1916 do roku 1920. Bol zakladateľ dobrovoľného hasičského zboru v Nuštar a jeho predseda v roku 1919. Manželka Ivana bola predsedníčka Zväzu červeného kríža vo Vinkovci (umrela v roku 1907). Bol známy ako chorvátsky vlastenec a bol národom veľmi obľúbený. Po smrti otca Hinka v roku 1928, ktorý je s početnými predkami pochovaný v šľachtickej hrobke v Nuštar, panstvo a zámok dedia deti, preto Heinrich III. a Ludvine rozdeľujú zámok na dva diely a Carolus s manželkou sídli v malom zámku. Šľachtic Khuen-Belassi opúšťa Nuštar v roku 1944 rozhodnutím Katarského národného výboru vo Vinkovci. Po II.svetovej vojne sídlo a zámok spravuje Poľnohospodárske združenie, teraz tam sídli Základná škola a starobinec.


Erb rodu Khuen-Belassi


Na snímke z ľava v prvej rade: čestný podplukovník Richard Cowling CD ; Pani Veronica Cowling ; HRH princezná Alexandra KG, GCVO ; Pani Kathryn Kelly ; Pani Bev Hughes. V druhom rade: čestný plukovník Paul Hughes CD ; Veliaci dôstojník John Fotheringham, CD ; RSM/CWO Shaun Kelly, CD. Lady Veronika Cowling Kerney je potomok v priamej línii po Anne Sandor de Szlavnicza a jej otcovi Trenčianskom župnom sudcovi Stephanovi Sandorovi de Szlavnicza a dcéra Gizelle Kerney rod. Ondrejkovič, sesternice pplk. tank Aladára II. Ondrejkoviča.

 

38 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Vladimír Izdenczy Vladimír Izdenczy | E-mail | 26. dubna 2007 v 17:33 | Reagovat

Hľadám rod súvisiaci s mojim menom doposiaľ som vedel len toľko že náš rod pochádza z Maďarska  ktorý postupne od Trenčína prišiel až na východne slovensko kde do teraz bývame.Ak je možne a nikto by vedel niečo viac alebo aspoň stránku kde nájdem toho viac nech mi napíše.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama