Alžbeta Ondrejkovičová rod. Ličková

2. listopadu 2006 v 18:54 | P.O.-S.
pochádza po svojej matke hudobnej skladateľke Júlii Ličkovej rodenej Stiglitz (jej rodičoch) zo starých podnikateľských rodín Stiglitz a Büchler. Niektorí ich členovia (najmä z rodiny Büchler) boli napriek tomu silne sociálne cítiaci aj keď práve jeden z nich (Jozef) sa stal členom rodiny Rothschild v tom čase najbohatšej na svete.
Alžbeta Ondrejkovičová
Mladá pani Alžbeta Ondrejkovičová rod. Ličková, manželka dôstojníka Čs. armády kpt. tank. Aladára O. v lete roku 1946.
Mama ja a Táňa
V mládeneckom jednoizbovom vojenskom byte manžela na Šoltésovej ulici č.10 v Bratislave
Anna Horvátová
Vľavo slečna Anna Horvátová sekretárka poslanca Pavla Čarnogurského v roku 1942. Jej priateľ bol študent Vojtech Zamarovský z Trenčína. Jeho otec kominársky majster sa poznal s rodinou Stiglitz a vykonával pre nich rôzne údržbárske práce. Po roku 1940 im dodával drevenné prepravky na liehoviny. Vpravo známy Okresného náčelníka v Trenčíne Dr. Jakubóczyho, príbuzného rodiny Ličko. Anička H. dala najavo Alžbete svoju nespokojnosť, keď sa dozvedela o pôvode jej matky od Vojtecha Zamarovského.
V.ľudová
Trieda piata ľudová
Nosislav konfirmácia
Konfirmace Českobratrské církve evangelické 23. června 1935 v Nosislavi u Židlochovic. Na památku od Tvé Anna Nádeničková, Mély Laskotová, Dáša Vejchová, Anči Sadélková, Lýda Luklová. Pavel Nešpor.
Alžbeta
Ako dieťa mala Alžbeta Ličková zatiaľ šťastné detstvo, ktoré už nemalo dlho trvať pre rozpory v jej širšej rodine. Boli žiaľ iba (alebo až) prozaického charakteru. Na snímke zo dňa 30.05.1927 je Alžbeta a jej maminka hudobná skadateľka Júlia Ličková rod. Stiglitz v kúpeľoch na Sliači.

V roku 1919 bola v Prahe založená Juhoslovanská komisia. Následovali schôdze, vyústili v januári 1921 založením Československo-Juhoslovanskej Ligy. Na valnom zhromaždení 13. apríla 1921 boli zvolení za predsedu starosta hlavného mesta Prahy JUDr. Karel Baxa, za miestopredsedov velkoobchodník Roko Bradanović, univerzitný profesor Dr. Viktor Dvorský a advokátský koncipient Dr. Zdeněk Vavruch. V Juhoslávii bola s menším oneskorením ustanovená Jugoslovensko-Čehoslovačka Liga. Valné zhromaždenie sa konalo 12. novembra 1922 v Prahe a zúčastnilo se jej 36 členov, zástupcov siedmich odborov Ligy. Spoločnosť pôsobila tiež na Slovensku, kde boli jej členmi príslušníci rodiny dôstojníka Dragúnskeho pluku 11 kráľa Carola II. rumunského ppor. jazd. Aladára I. Ondrejkoviča a v Trenčíne príslušníci rodiny Alžbety Ličkovej od jari 1944 Ondrejkovičovej. V Československu mala 16 pobočiek: Benešov, Bratislava, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Kolín, Košice, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Příbram, Olomouc, Tábor a Užhorod. Medzi zakladateľov Ligy patrila okrem prvého primátora Prahy JUDr. Karla Baxu aj jeho manželka Amélie Jurkovičová. O osude pietnych miest, kde boli pochovaní vojaci pochádzajúci z Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, rozhodovali v roku 1923 spoločne Ministerstvo národnej obrany ČSR, Ministerstvo pre cirkevné záležitosti Kráľovstva SHS, v spolupráci s Československo-Juhoslovanskou Ligou v Prahe a Juhoslovansko-Československou Ligou v Belehrade. Dňa 6. novembra 1924 bol v Trenčíne podpísaný Protokol o výstavbe kaplnky. Mestské zastupiteľstvo v roku 1925 rozhodlo, že vyčlení pre ňu pozemok a darovalo ho Kráľovstvu SHS. V roku 1941 po zrušení Vysokých škôl v protektoráte Čechy a Morava kde študoval na textilnej a strojnej fakulte ČVUT praxoval vo firme Tiberhien fills v Trenčíne mladý Knjaz Božko, syn pobočníka kráľa Juhoslávie Petara I. Býval vo vile rodiny Alžbety Ličkovej v Trenčíne na Štefanikovej 33. Alžbeta s ním hrávala tenis na kurtoch ich rodinnej vily. Tesne pred napadnutím Juhoslávie Nemeckom sa mladý knjaz Božko rozlúčil s rodinou hostiteľov s tým, že odchádza po konzultácii s kráľovským dvorom na Západ.

Slečna Alžbeta Ličková v rokoch 1940-1944 počas svojej práce vo firme Telefunken A.G. v Bratislave prišla do kontaktu s príslušníkmi Deuxième Bureau de l'État-major général. (Druhé oddelenie Generálneho štábu - francúzska vojenská spravodajská služba). Firmu navštevovali aj Francúzi, zástupcovia fy z okupovanej časti Francie. V rozhovoroch s Alžbetou Ličkovou dávali najavo svoje názory k situácii na frontoch a prejavili ochotu prenášať jej dôverné správy smerom na Franciu (Deuxieme Bureau), kde bývali jej príbuzní. V neoficiálnom styku bol kontaktnou osobou s nimi pán Dezider Deutsch. Slovensko malo v OSS pridelený kód - Sorel.

Telefunken AG Sendeempfänger Ase 211, Batteriekasten Spez 992 Bs und unten den Zubehörfächern und Netzanschlussgerät NG TL
Snúbenci Alžbeta Ličková a npor. aut. Aladár Ondrejkovič sa zosobášili na jar roku 1944. Alžbeta vystúpila zo zamestnania a vzhľadom na rasové predpisy ktoré sa vzťahovali na štátnych zamestnancov npor. Ondrejkovič musel odísť zo služby v slovenskej armáde. Svedkami na ich neverejnom sobáši v Bratislave v Novom evenjelickom kostole na Legionárskej boli syn Obvodného notára v Liptovskom Jáne a priateľ snúbenca Dr. Viktor Pavella a pán Mikuláš Líška od r.1939-1940 nový majiteľ 1/2 Herbária Trenčín, firmy rodiny snúbenice. Na príhovor švagra snúbenca evejelického redaktora a. v. Andreja Vrbackého ich sobášil kňaz Dr. Ladislav Jurkovič zo slávnej evanjelickej rodiny. Matrikár bol pokrvný príbuzný starej matky snúbenca z veľmi známej a starej rodiny Okolicsáni z Turca. V záujme zatajenia identity novomanželia odcestovali po sobáši s Trenčína na Východné Slovensko. S nimi odcestovala aj matka nevesty Júlia Ličková rod. Stiglitz. Ubytovanie im poskytol priateľ rodiny Ondrejkovič Okresný náčelník v Kežmarku Dr. Alexander Lutšek, švagor generála M. R. Štefánika.

Obvodný notár v Liptovskom Jáne Július Pavella, kde sa ukrývala npr. švagriná Dr. Viktora Pavellu Irena Bluhová, manželka Imra Weinera-Kráľa ktorý sa zdržoval v r.1939-1945 vo Francii tak ako aj npr. sestra starej matky snúbenice a jej sesternice s bratancami. Niektorí z nich sa ilegálne vo Francii zdržovali nielen pre politickú činnosť, ale aj rasový pôvod. Vo Francii sa však žili od predvojnového obdobia aj príbuzní npor. A. Ondrejkoviča.

Ev. farár Ivan Kolesár Adamovské Kochanovce, po r. 1945 funcionár SZPB, vysokoškolský pedagóg, priateľ Alžbety Ondrejkovičovej a celej rodiny Ličko Kochanovská vzbura . V prvej polovici 19.stor. najväčšími vlastníkmi obce Kochanovce bola rodina Ottlík z Ozoroviec, príbuzných rodiny Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza.
BUCKLER, Joseph (Büchler), beloved husband of Tessie (nee Rothschild), devoted ... Tessie (Rothschild) Büchler was born in Germany on 10 October 1883, ...

James Buchler : - Marr : 28 FEB 1819 - Preble Co, OH Died : - Father : Mother : Wife : Sarah Sally Lincoln
Born : ABT 1802 - Ky Died : - Father : Thomas Jefferson Lincoln Mother : Martha Gee


Prezident Československej republiky armádny generál Ludvík Svoboda udelil dňa 29.augusta 1969 Alžbete Ondrejkovičovej za príkladné plnenie pracovných úloh vysoké štátne "Vyznamenanie za vynikajúcu prácu" na návrh predsedu vlády Oldřicha Černíka. Obaja mali vedomosť, že pani Alžbeta Ondrejkovičová a jej rodina bola politicky aj občiansky prenasledovaná a diskriminovaná do roku 1968 z dôvodu protizákonného konania tretích osôb v Trenčíne v koordinácii s orgánmi štátnej moci a zverenej verejnej správy. Po roku 1969 bola aj s rodinou opäť občiansky a právne diskriminovaná štátnou mocou s tých istých dôvodov, napriek tomu, že najvyššie štátne orgány naďalej na nej požadovali, aby s manželom v záujme ministerstva zahraničného obchodu do Kanady opakovane intervenovala u Lady Gizelle Kerney rod. Ondrejkovič a jej manžela veľkopodnikateľa s oceľou Alexandra Kerney. Napriek tomu, že výsledky jej intervencií mali zásadný hospodársky dosah pre ČSSR, jej a jej rodine štát poskytol ako jedinú protihodnotu systematické ohováranie jej osoby a jej rodiny treťou garnitúrou ŠtB a KSČ. Vyšetrovanie zločinov z päťdesiatych rokov a rehabilitácie poškodených boli zastavené. Ich aktéri oživili svoje nezákonné aktivity. Dôkaz: Vyznamenanie za vynikajúcu prácu Alžbety Ondrejkovičovej zo dňa 29.08.1969.

Autor aj touto cestou ďakuje priateľom, známym, ZO SZPB - 7, ÚR SZPB a starostovi meskej časti Bratislava - Nové Mesto pánovi ing. Richardovi Frimmelovi za prejavenú účasť pozostalým Alžbety Ondrejkovičovej pri jej úmrtí.

Poznámky: v Juhoslávii boli členmi Jugoslovensko-Čehoslovačkej ligy aj redaktor Lidových novín v Belehrade a prof. na gymnáziu T. G. M. v Petrovci Andrej Vrbacký (budúci manžel Editky Ondrejkovičovej a držiteľ prestížnej Ceny Centra juhoslovanského PEN klubu) ;

20. výr. zpráva Štát. čsl. reál. gym. Ľ. Štúra v Trenčíne za šk. r. 1937-38. Menoslov abiturientov (hviezdičkou označení složili skúšku dospelosti s vyznamenaním) VIII. A trieda. ....10. Mikuláš Dohnányi, 11. Rudolf Feldek, 12. *Juraj Fuchs (v roku 1946 asistent profesorky Gizely Ondrejkovič Kerney vo volebnej kampani za DS, neskôr redaktor) str. 50, III. A trieda... 20. Ervín Kellermann, Trenčín. 32. Alexander Pelikán, Trenčín. 34. Erich Pollák, Trenčín. 38. Robert Schlesinger, Trenčín. 43. František Veselý, Žarnovica (Trenčín) ...Milada Formánková triedna profesorka IV.A, Ján Mališ, triedny profesor IV.B ;

Zdroje: Júlia Ličková ; Ján II. Ličko ; Dr. Viktor Pavella ; Irena Bluhová ; Alexander Bachnár ; Juraj Fuchs ; pplk. tank Aladár Ondrejkovič ; Alžbeta Ondrejkovičová rod. Ličková ; Andrej Vrbacký ; Viliam Kamenický ; Pavol Kučera ; plk. Pavel Gajdoš ; generál let. Teodor Obuch ; plk. Pavol Globan ;
 

38 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama