Paolus Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza I.

27. září 2006 v 21:55
Znak Sandor de SzlavniczaZnak Ondrejkovics
Meč
Nádvorie paláca Sandor
Nádvorie sídla vicežupana Sandora de Szlavnicza v Trenčíne
DNA
Valentinus Ondrejkovics, Liptovskomarský titulárny prepošt Andreas Ondrejkovicz, Ján Ondrejkovics cirkevný sudca 1870. Michael Ondrejkovics Obernotar (Hlavný notár) Saint Georgien (Svätý Jur). Stephanus Sandor de Szlavnicza Compossesor jeho manželka bola Urodzená pani Mária Sandor de Szlavnicza (rodená Marko) ich dcéra Illustrissima Domina Anna Sandor de Szlavnicza (vydatá Ondrejkovics), jej manžel bol Obvodný notár Dominus Stephanus Ondrejkovics. Svedkovia na ich svadbe boli Urodzení páni, pokrvná rodina rodu Sandor de Szlavnicza Compossesor Carolus Vály a Josephus Schurmann - Verejný sudca. Krstní rodičia Anny Sandor de Szlavnicza boli Caroline Pirott a Compossesor Josephus Mihalovics, Casimirus Horváth (Marko),

BibliaNáhrobné kamene prastarého otca autora Obvodného notára Stafana Ondrejkoviča a autorovej praprastarej matky Urodzenej pani Márie Sandor de Szlavnicza rod. Marko vo Veľkých Bieliciach. Navždy opustila tento svet †10.03.1907 v Malých Bieliciach.

Petrus Ondrejkovics jeho manželka Antonia Ondrejkovics rodená Zsittnyan ich syn bol Obvodný notár Stephanus Ondrejkovics, svedkovia boli Julius Némethy, Antonius (Anton) Zsittnyan. Obvodný notár Stephanus Ondrejkovics (Obvodný notár v obvodoch Dolné Držkovce a Šimonovany) a jeho manželka


Anna Sandor de Szlavnicza vydatá Ondrejkovič mali spolu deti: správca učiteľ Stephanus II Ondrejkovics (Štefan Ondrejkovič), Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič *1889, †1964, (Hlavný slúžny Topolčany, Okresný náčelník Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Prešov, Bratislava - mesto, Bratislava - vidiek, po r.1946 policajný trestný sudca Bratislava), Jozef Ondrejkovics, Mária Turba rodená Ondrejkovics jej manžel bol Štefan (Stephanus) Turba, Anna Ondrejkovics vydatá Mičura, jej manžel bol Rudolf Mičura Obvodný notár v Dlhom Poli ich dcéra bola Melánia Mičura, Elizabeth Ondrejkovics, Obvodný notár Vojtech Ondrejkovics *1896 Dolné Držkovce †1966, Antonia Ondrejkovics, Jan Ondrejkovics †1914 Bielorusko, Lenka Ondrejkovics, Božka Ondrejkovics, Michael Turba bol Obvodný notár Prievidza a Bojnice jeho manželka Pauline Turba rodená Balazsovics ich zať bol správca učiteľ (Čierna Lehota, Lednické Rovné a Trebatice) Stefan (Stephanus) Ondrejkovics (Ondrejkovič) *1882, †1954 jeho manželka Maria Ondrejkovičová rodená Turba *1885 Bojnice, †1964, Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič (Ondrejkovics),


Na snímke deti správcu učiteľa pána Stefana II. Ondrejkoviča a jeho manželky učiteľky pani Márie Turba, zľava Editka vydatá Vrbacká, Aladár II. Ondrejkovič (budúci dôstojník Čs. armády, Sl. armády a opäť Čs. armády), Tibor Ondrejkovič (budúci prokurista a riaditeľ) a Magdaléna vydatá Suchánková.

syn učiteľa správcu bol prokurista firmy Thonett Mundus Tibor Ondrejkovič *1911 jeho manželka bola Piroška Ondrejkovič rodená Elefanty, Edita Ondrejkovič jej manžel bol Andrej Vrbacký (profesor, redaktor, prekladateľ, diplomat), Magdaléna Ondrejkovič jej manžel bol ing. Karol Suchánek I. (Správca Tatranských Liečebných ústavov). Pplk. tank. Aladár II Ondrejkovič (Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza) *1909, †2001 jeho manželka Elizabeth (Alžbeta) Ondrejkovič rodená Ličko *1921, ich deti ing. Tanja Hoffman rodená Ondrejkovič *1945, Paolus Ondrejkovics *1946, ČSSR voj. zn. č. 213????, Dr. Eva Svarinsk. rodená Ondrejkovič *1949, Boris Ondrejkovič *1954. Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič mal manželku Anna Ondrejkovič rodená Torok ich dcéry Lady Gizela Ondrejkovič jej manžel bol Alexander Kerney (president Thyssen steel of Canada) a Camila Ondrejkovič jej manžel bol JUDr. František Csúzy de (Chuz). Tibor Ondrejkovics jeho manželka Piroška Ondrejkovics rodená Elefanty de, ich deti Prof. PhDr. Peter II Ondrejkovič a Judita Ondrejkovič. Edita Vrbacká rodená Ondrejkovics jej manžel bol redaktor Andrej Vrbacký ich deti Dušan† a Miriam Šišoláková. Magda Suchánek rodená Ondrejkovics, jej manžel bol ing. Karol Suchánek, ich synovia Karol Suchánek II., ing. Boris Suchánek a Dalibor Suchánek.
Anna Sandor de
Na cintoríne v Dolných Držkovciach má nahrobný kameň prastará matka autora Illustrissima Domina Anna Sandor de Szlavnicza vydatá Ondrejkovič


Na cintoríne vo Veľkých Bieliciach má náhrobný kameň Obvodný notár v Dolných Držkovciach a následne v Šimonovanoch Dominus Štefan I. Ondrejkovič, manžel Urodzenej pani Anny Ondrejkovič rod. Sandor de Szlavnicza
Anna
Náhrobný kameň Anny Ondrejkovič rod. Sandor de Szlavnicza
Ondrejkovics
Dragounský pluk č.11 Karola kráľa rumunského v Bratislave, poručík Aladár Ondrejkovič (slobodný pán Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza) v službe dozorného útvaru v rokoch 1938 - 1939.


Povesť o vzniku obce Slávnica: kráľ Emeric (Imre), ktorý panoval v trinástom storočí (1182-1204), usporiadal veľkú poľovačku, ktorej sa osobne zúčastnil. Počas lovu sa rozzúrený ranený jeleň vrhol na kráľa. Kráľa pred istou smrťou zachránil pohotový honec, ktorý v poslednom okamihu zastrelil jeleňa šípom svojho luku. Vďačný kráľ za odmenu povýšil honca do zemianskeho stavu a daroval mu časť zeme a lesov, ktoré aj dnes patria slávnickému chotáru a Pominovcu. Honec menom Slávnický, už ako zeman, si na darovanom pozemku postavil dom. Celý majetok si dal oborať dvojičkami volov, dvojičkami - chlapcami a samorostlým pluhom, lebo vraj dvojičky prinášajú šťastie. Jeho sluhovia si časom tiež začali stavať domy a tak vznikla obec, ktorá dostala meno Slávnica po zakladateľovi. Ďalej sa datuje, že z neznámych dôvodov si potomkovia Slávnického (Szlavniczai) zmenili meno na Sandor - v ich erbe je jeleň.


Uhorský a chorvátsky kráľ Emeric (Emericus, Imrich, Imre *1174 †1204) syn kráľa Belu III. Korunovaný bol 16.mája 1182.


Kassai Bechich N. synovia Tamás Bechich 1456 a Gyorgy I. 1456. Thomas (Tamás) Bechich jeho synovia Mikuláš (Miklós) I. 1456, Adalbert 1472, Jacobus (Jakub), Ján (János), Sandrin kitol a Sandor ecsaládnév. Sandrin jeho syn Márton Sandor de Szlavnicza 1517 jeho manželka Ilona Chlevenszky a ich deti Ján (János, Joannes) II. Sandor de Szlavnicza 1552, Mikuláš (Miklós) II. Sandor de Szlavnicza, Borbála Sandor *1540 (János Redeky de Redek), Gasparus (Gaspár) I. Sandor de Szlavnicza 1556 (trenčiansky dedičný vicežupan, vicecomes, trencsini alispán) Margit Sandor 1564. János (Ján) II Sandor de Szlavnicza 1552 jeho 1. manželka Kata (Katarína) Sólyom Koloni 2. manželka Kata Apponyi de Nagy-Apponyi, ich deti boli Stephanus (István) I. Sandor de Szlavnicza 1570 a László (Ladislaus) I. Sandor de Szlavnicza. István (Stephanus) I. Sandor 1570 jeho manželka


(kaštieľ rodu Rakolubszky v obci Rakoluby v okrese Nové Mesto nad Váhom pre požiarom) Kata Rakolubszky de Rakolub, ich dcéry Margit (1.Gyorgy (Juraj) Rajcsányi, 2.Farkas Gyepes), Erzse (Boldisz Rajcsányi), Zsófia (Paulus (Pál) Rajcsányi), Anna (Mózses (Mojžiš) Simonyi). Miklós II. Sándor de Szlavnicza manželka Anna Sóky ich deti Menyhért I. a Miklós (Mikuláš) III. de Szlavnicza. Miklós III Sandor jeho manželka Sára Chomory ich deti boli Adalbert III Sandor, László III, Gaspár (Gasparus) I. Sandor. Ján (János) II Sandor de Szlavnicza 1552 jeho 1. manželka Koloni Sólyom Kata. 2. manželka Kata Apponyi, ich deti István (Stephanus) I. Sandor de Szlavnicza 1570 a László I. Sandor, jeho manželka Ersze Tokos-Ujfalussy ich deti boli János III. Sandor de alnádor 1616, jeho manželka Dora Aranyady, Adalbert II. Sandor, Ggyorgy II. Sandor de Szlavnicza (manželka Anna Motecsiczky, Paulus (Pál) Sandor, Zsuzsi Sandor 2. Kata Sandor, jej manžel Borcsyszky Georgy (Borczyczky Franz Ignaz von RK Oberst 12. Promotion vom 15.02.1779. Nositeľ Military Maria Theresia Order), Ladislaus (Lázsló, Ladislav) II. Sandor de Szlavnicza (nitriansky vicežupan, nyitrai alispán, vicecomes) jeho manželka bola nebojszai Balogh Erzse, ich deti Anna Sandor (horóczi Madocsányi Imre), Mihály Sandor (Eva Kerekes), Adam Sandor de Szlavicza jeho manželka (Bora Majthényi). Bora Sandor de jej manžel bol Torok de Pat Ferenc I. † pred rokom 1602.
Slavnica
Zachované pôvodné pivničné priestory kúrie rodu Sandor de Szlavnicza v obci Slávnica. Havarijný stav z roku 2003.
Gaspár (Gasparus) Sandor de Szlavnicza 1556 trencséni alispán (trenčiansky vicežupan) jeho manželky 1. Margit Schvela 2. Kata Barackay syn Pál (Paolus) I. Sandor de Szlavnicza. Imre I. Sandor trencséni alispán, trenčiansky vicežupan 1637, (nádasdi Krisztina Darabos), István (Stephanus) II. Sandor †, Erzse Sandor jej manžel (b. János Pongrácz), Zsuzsi Sandor (ákoshazi Miklós Sarkány), Ferencz I. Sandor de Szlavnicza, jeho svokra Mária Felizitas Thurzó de Bethlenfalva, jej dcéra a jeho manželka Kata von Rottal, ich deti János Sandor de Szlavnicza 1666, manž. Anna Berényi, Gaspar III Sandor manž. Kata Szluha,


Mária Sandor de Szlavnicza manžel Imre gróf Nyári de Bedegh (bývalý palác rodu Nyári v Bratislave, je známy pod menom Mirbachov palác). Gaspar III Sandor de Szlavnicza a Kata Szluha mali deti Gyorgy Sandor de Szlavnicza,


Osmanský sultán Mehmed IV. Gaspar IV Sandor de Szlavnicza (Kurucz táborn. 1693, 1694, 1706) manž. barónka Erzse Thokoly de Késmárk (Gaspar IV Sandor, blízky príbuzný kniežaťa Imre Thokoly de Késmárk a jeho manželky grófky Heleny Zrinski, kapitán kniežacieho dvora, diplomat, dve periódy vyslanec na dvore Osmanského sultána Mehmeda IV a jeho syna sultána Mustafu II. Ešte dôležitejšiu diplomatickú misiu absolvoval na dvore francúzskeho kráľa.

Minister financií Jean-Baptiste Colbert markíz de Seignelay v čase keď Francúzsko podporovalo stavovské povstanie v Uhorsku. V tejto súvislosti pôsobil kurucký vyslanec Gaspar IV Sandor de Szlavnicza na dvore u francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. V roku 1704 od Gaspara IV Sandora obdržal finančný príspevok na svoj pluk Šimon gróf Forgách. Sumou prispel aj jeho brat vicežupan Nitrianskej stolice Adalbert Sandor de Szlavnicza (nyitrai alispán m. kir. helyt. tan.) jeho jeho deti Ferencz Sandor (1.Kriska Bossányi 2. Bora Motesiczky)


Sp. Dnus Carolus Sandor (Sp. Dna b.Anna Maria Rudnyanszky syn Josephus Antonius Nepomuk *1763 Nové Mesto nad Váhom), Julia Sandor (gróf Jozsef Forgách) a Anna Sandor (b. Ferencz Konig). Kata Sandor (Bossányi Gábor), Anna Sandor (István Motesiczky), a


Paulus (Pál) IV Sandor de Szlavnicza (kis kerestenei Judit Hunyady). Ladislaus Gasparus Sandor de Szlavnicza *08.04.1720 Modrová, rodičia Pauli Sandor de Szlavnicza a Perillustrii Domina Juditha Hunyady. Krstní rodičia Revexendismus Dominus Albertus Révay Compatro sa Periillustri Domina Maria Kermendy in Luka. Imre I. Sandor de Szlavnicza (trencséni alispán, trenčiansky vicežupan, vicecomes) 1637, (nádasdi Krisztina Darabos), ich deti Stephanus (István) III. Sandor de Szlavnicza, jeho manželky 1. Eva Mariássy 2. Ilona Forgách


3. Erzse Révay), Kata Sandor de Szlavnicza jej manžel bol


Péter Áppónyi de Nagy-Apponyi. Kata Sandor jej manžel bol (Divék Sándor Ujfalussy), Magdolna Sandor (b. Matyás Majthényi), Zsófia Sandor jej manžel (Imre Karner) Imre (Imrich) II. Sandor de Szlavnicza a jeho manželka Magdolna Okolicsányi, ich deti boli Pál (Paolus) III. Sandor de Szlavnicza (trencséni alispán, trenčiansky vicežupan) 1714 jeho manželky 1. N. Radvanszky 2. Anna Dobay, Ferencz (František) II. Sandor de Szlavnicza, jeho manželky


1. Anna Balassa de Kékkő et Gyarmat 2. Magdolna Gaffor á Paar. Pál (Paolus) III Sandor de Szlavnicza 1714 jeho manželky 1. N. Radvanszky 2. Anna Dobay ich deti László Sandor de Szlavnicza jeho manželka Klára Plathy (po vystúpení zástupcov Turčianskej stolice na Onódskom sneme proti Františkovi II. Rákoczi došlo k zrušeniu Turčianskej stolice a poprave predstaviteľov turčianskej šľachty Krištofa Okoličányi zo Slovenského Pravna a Melchiora Rakovského z Rakova, patril medzi uväznených Turčanov v Jágri Alexander Plathy) ich deti Imre †, László †, Mihály Sandor de Szlavnicza jeho manželka Anna Simiensis ich syn Pál (Paolus). Pál (Paolus) Sandor syn (Lászla a Kláry Plathy) manželka Zsuzsi Sréter, Karóly (Carolus) Sandor de Slavnica, jeho manželka Erzse Sréter †), Stephanus (István) Sandor de Szlavnicza syn Lászla a Kláry Plathy manž. Terézia Beniczky, Lajos Sandor de Slavnica, syn Lászla a Kláry Plathy 1768, Bora Sandor dcéra Lászla a Kláry Plathy, jej manžel Ján Otlík, Zsuzsa dcéra Lászla a Kláry Plathy, jej manžel Sandor Ilgó, Anna Mária dcéra Lászla a Kláry Plathy.


Do hrobky košického Dómu Sv. Alžbety v rannogotickom slohu vedie sedemnásť schodov a nachádzajú sa v nej štyri mramorové rakvy, ktoré podľa nákresov Fridricha Schuleka zhotovili sochári Anzelm Andreetti a František Mikula. Pozostatky Františka II. Rákóczi, jeho matky Heleny Zrinskej a syna Jozefa Rákóczi sa nachádzajú v spoločnom sarkofágu. Knieža spočíva v rakve z cyprusového dreva na poduške naplnenej zemou z jeho rodnej Borše a Veľkého Šariša, kde istý čas žil. Maďarský nápis na sarkofágu hlása: Tu odpočíva František II. Rákóczi, maďarské a sedmohradské knieža, zomrel v Rodosto 8. apríla 1735, jeho hrdinská matka Helena Zrínska, manželka Františka I. Rákóczi a neskôr Imricha Thököly, zomrela v Nikomédii 18. februára 1703 a syn Jozef Rákóczi, zomrel v Cernavode 10. novembra 1738. Zlý osud národov ich zavial do vyhnanstva. Snímok s popisom je tu uverejnený vďaka pánovi ktorým je Peter Petrulák.

Pál (Paolus) syn Kláry Plathy a Lászla manž. Zsuzsi Sréter ich deti Karoly (Carolus)- leányok, Pál (Paolus) Morvában, Lajos †. Syn Pavla (Pál, Paolus) III, István (Stephanus) Sandor de Szlavnicza a jeho manželka Terézia Beniczky mali synov : Thomas , ktorého manželka


Estera Ivanka de Draskócz et Jordánfold *04.06.1786 Malé Zlievce ; László Sandor de Szlavnicza †, Mihály Sandor de Szlavnicza. Thomas Sandor de Szlavnicza a


Plášťovce. Estera Ivanka de Draskócz et Jordánfold mali synov: Stephanus Sandor de Szlavnicza, Zsigmond Sandor de Szlavnicza, László Sandor de Szlavnicza a Kálmán Sandor de Szlavnicza. Stephanus Sandor de Szlavnicza a manželka Adelheida Sándor de Szlavnicza ich deti Esztér, Béla.


Zsigmond (Žigmund) Sandor, jeho manželka Mária Beniczky. Gejza. Ferecz II. Sandor manželky 1. Anna Balassa 2. Magdolna Gáfor. Ágnes Sandor (Petrikovics), Juliana Sandor, Imre Sandor manželka Zsuzsi Dávid, Magdolna (Justné), 2-tól Péter (Petrus) Sandor †, János Sandor, Ferenz Sandor, Antal Sandor, manželka Anna Príleszky, Janka Sandor, jej manžel László (Ladislaus) Vály, Jozefa Sandor. János jeho synovia Jozsef (Josephus) a János, slávnický richtár Compossesor Jurko Šándor zo Slávnice syn Joszefa, jeho manželka Anna Ravasz, János jeho synovia János, jeho manželka N. Bubla, Mihály Sandor, jeho manželka (N. Huszár) a Sándor †. János Sandor, jeho manželka N. Bubla, ich deti János Sandor, Mihály Sandor, István (Stephanus) Sandor, Ferenc Sandor, József (Josephus) Sandor, Maria Sandor. Mária Sandor de Szlavnicza *31.031798 in Wien †11.11.1843 jej manžel Gábor gróf Keglevich de Buzin. Lajos Sandor de Szlavnicza 1768 jeho synovia Emericus Sandor de Szlavnicza kanonik v Nitre *5.11. 1772 Vaska - Slavnica † 20.4.1884, Lajos Sandor manželka (N. Ambrózy) ich synovia Karóly (Carolus) Sandor 1848 sz. biró manželka Zsofi Ambrózy, Lajos 1861 arvák godn. manželka Berta Mednyánszky ich synovia István (Stephanus), Gejza, Arpád. Maliar barón Ladislaus (László) Mednyánszky *23.04.1852 Beckov †17.04.1919 Wien. (Ladislav Medňanský).

László (Ladislav, Ladislaus) Sandor de Szlavnicza a Karoly (Carolus) Sandor de Szlavnicza

Hrob Karola Kmeťku, otca Obvodného notára v Dolných Držkovciach. (Jeho vnuk bol prvý slovenský arcibiskup ThDr. Karol Kmeťko).


Szent-Miklosi Marton

Zozefa A.M. 2-tól Antal Sandor de Szlavnicza katona manž. Anna Vietorisz (prvý kúpeľný dom v Smrdákoch postavil v rokoch 1832-33 majiteľ pozemkov v okolí prameňov, nitriansky podžupan Josephus Vietorisz. K tomuto času sa datujú novodobé dejiny kúpeľov. Neskôr, v roku 1839 zásluhou majiteľa J.Vietorisza, bola postavená impozantná budova kaštieľa pre jeho rodinu a jemu vzácnych hostí. po niekoľkých prestavbách slúži dodnes. Klasicistickým portálom sa stal kaštieľ symbolom kúpeľov), sestra Ersze Sandor jej manžel Mihály Kvassay, Miklós, Mihály Sandor de Szlavnicza, (1. Lukácsy Magd. 2. Anna Kubicza). 2-tól Antal Sandor de Szlavnicza, jeho manželka Anna Vietorisz ich deti †Mária, Janka (Rafael Ghyczy). Miklós deti Miklós (Karolína Karkovanyi), †Mária, Alojzia Sandor Elek Buócz, Anna Sandor manž. Hegedus Zsigm., Janka Sandor de manžel Harsányi Pál (Paolus). Miklós Sandor de Szlavnicza manž. Karolina Karkovanyi syn Vincze Sandor de Szlavnicza Nyitrai sz.biró manž. Boróczy Mária deti Miklos, Gizela, Jeno, Ilka. Mihály Sandor de Szlavnicza manž. 1. Magda Lukácsy 2. Anna Kubicza deti †János, †Vincze, József (Josephus) Sandor de Szlavnicza Nyitrai vm.sz.biró 1860, Ferenc Sandor de Szlavnicza manž. †Etelka Jordánszky, Józefa Sandor de (Victorisz László), Maria, Erzsébet Sandor de Slávnica, jej manžel bol Ján Scherz de Vaszoja, Janka Sandor (János Tóth), Francziska Sandor jej manžel Mihály Kary. II. Lázsló Sandor de Szlavnicza, Nyitrai alispán nitriansky vicežupan (nebojszai Erzse Balogh) ich deti Anna (horóczi Imre Madocsányi), Mihály Sandor de Szlavnicza jeho manž. Eva Kerekes (Kerekes Sigmund von RK Major 5.Promotion vom 2301.1760. Nositeľ Military Maria Theresia Order). Ádám (Adam) Sandor de Szlavnicza jeho manželka Bora Majthényi. Mihály Sandor de Szlavnicza jeho manželka Eva Kerekes, ich deti László (Ladislav) Sandor de Szlavnicza a manž. Juliana Hávor, Menyhért barón Sandor de Szlavnicza lett (1. Anna Gubasóczy 2.b. Bora Mednyánszky). Ádám Sandor de Szlavnicza manželka Bora Majthényi, deti Ádám Sandor de Szlavnicza, Miklós Sandor de Szlavnicza, jeho manželka Kriska Belleváry. Miklós Sandor a Kriska Belleváry, deti Zsigmond, N. (László Márton). Menyhért báró lett (1. Anna Gubasóczy 2.b. Bora Mednyánszky) deti 1-tol Mihály 1743. 1. Júlia Bossányi 2. Terezia Bajthay), 2-tol Rozália Sandor, jej manžel Imre Motesiczky), Bora Sandor de Szlavnicza, jej manžel Zsigmond Dávid 1-tol Mihály Sandor de Szlavnicza 1743,


jeho manželky 1. Júlia Bossányi de Nagybossány et Nagyugrócz 2. Terézia Bajthay deti József Sandor, Antal Sandor de Szlavnicza cs.k.kam. septemvir 1788 grófka Eszter Viczay, János (Ján), Bora, Julia, Teréz. Antal cs.k.kam. deti Vincze gróf (gr. Szapáry M.Anna), Eszter Sandor de Szlavnicza 1767, jej manžel bol Peter gróf Révay. Vincze Sandor de Szlavnicza gróf, manželka grófka Szapáry M. Anna ich deti Vilma Sandor de Szlavnicza


sz.1801 sept.5 csill.k.és.p.h. jej manžel József Albert gróf Festetics de Tolna. Mathilda Mária grófka Sandor de Szlavnicza *31.03.1798 in Wien †11.11.1843 sobáš mala 18.01.1817 Wien, jej manžel bol Gábor gróf Keglevich de Buzin.

Móric (Móricz) gróf Sandor de Szlavnicza sz. 1805 maj. 23. cs. k. kam., jeho manželka bola dcéra rakúskeho kancelára kniežaťa L. K. Metternicha (kňažná, Furstin, herczeg) Metternich Leontine. Móric gróf Sandor de Szlavnicza, jeho dcéra kňažná Pauline Metternich-Sandor bola zároveň vnučka rakúskeho kancelára kniežaťa Metternicha. Pauline kňažná Metternich von Winnenberg grófka Sandor von Szlavnicza (sz.1836 február 26.) jej manžel bol (knieža, Furst, herczeg) Metternich Richard (Richárd) (1856-tól.)


Podporučík jazdectva v ďalšej činnej službe Aladár II. Ondrejkovič - slobodný pán Sandor de Szlavnicza, víťaz jazdeckých pretekov Military Pardubice


Stajne na majetkoch rodu Sandor de Szlavnicza. Súčasný stav v obci Slávnica.


Kúria ? Súčasný stav v obci Slávnica.

Pred kúriou rodu Sandor v obci Slávnica. Verejnosti neprístupná, oplotená plechovým plotom zrejme už dlhú dobu bola v havarijnom stave. Autor za účelom jej obhliadky bol viac krát v Slávnici v roku 2003 na krátkodobej návšteve.

Linienschiffsleutnant Virgil Sandor de

Paolus Ondrejkovics - Sandor de

P.Ondrejkovič 1966

Autor v Plzni v roku 1967 na pravidelnej prehliadke vo vojenskej nemocnici. V pozadí plzeňské výstavisko. VÚ 4404 Ostrov nad Ohří.
VÚ 5100
Elitný 251. protiletadlový pluk PVOS Vysoké Mýto pod zameriavačmi kanónov tankov T54 Varšavskej zmluvy - poľskej tankovej brigády - potecionálneho protivníka dňa 22.augusta 1968. Pluk PVOS bol vyzbrojený PLK 85mm vz.44 schopným nasadenia aj ako veľmi účinný protitankový kanón. Priamy zásah strely tohoto kanóna pod vežu tanku by ju úplne odtrhol. Príslušníci č.s. ozbrojených síl zo snímku boli signatári ,,2000 slov". VÚ 5100 Vysoké Mýto
CA
Tank T 54 Sovietskej intervenčnej armády 22. augusta 1968, potencionálny súper pluku VÚ 5100 V. Mýto
DNL 2000
Motorová nákladná loď autorovej domovskej firmy ČSPD n.p. DNL 2000 Kysuca pri protiprúdnej plavbe plnou silou na strednom toku Dunaja. Svojho času to bola najrýchlejšia a pre posádku najpohodlnejšia nákladná loď na Dunaji. Autor bol na nej nalodený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.


Mercedes Benz 240 D autor vlastnil zároveň s Ladou 1500. Mercedes mal minimum porúch Ak sa vyskytli, boli zapríčinené obsluhou, alebo prevádzkou v zimných podmienkach na ktoré voz nebol stavaný. Problémom pre oba vozy boli ľahký kufor a predok s ťažkým motorom a v zime v Bratislave často neodhrnuté cesty. Keď bolo 10 cm snehu na parkovisku oba vozy ostali stáť aj keď mali namontované zimné pneumatiky. Autorádio Blaupunkt, dielenské spracovanie, použité materiály a technologické riešenie dielcov vozidla Mercedes bolo bez konkurencie.


V roku 1986 si autor kúpil športový automobil Škoda Rapid 120 vyrobený v n. p. BAZ Bratislava. Napriek tomu, že viacerí ktorí na neho nemali peniaze ho odhovárali, bol spokojný. Keď išiel krátko po vylodení medzi sviatkami do Vysokých Tatier v najhoršom nečase, bol suverénne najrýchlejším vozidlom na ceste. Vozidlá BMW a Mercedes Benz zahraničných novoročných hostí predbiehal najmenej o 20km/hod. Mal predtým elegantný a pohodlný Mercedes Benz 240 D a musí priznať, že v snehu, plačkanici a poľadovici sa Mercedes Benz Škode Rapid nemohol rovnať. Aj na menej kvalitných cestách po celý rok bol Rapid lepší. Od roku 1989 mal dve autá, ale s Rapidom sa nevedel rozlúčiť i keď mal dvoje dverí a kufor vpredu. Pohodlné predné sedadlá s čalúnením z veľmi príjemného materálu, pružným materálom obložená kompletne vybavená prístrojová doska, jazdné vlastnosti bez konkurencie, kvalita a nízka spotreba. Celkovo bol voz na viac ako slušnej úrovni. S Rapidom bol autor najspokojnejší z 9-tych motorových vozidiel, ktoré v priebehu rokov vlastnil.


V obnovenom paláci Mórica grófa Sandora de Szlavnicza v Budapešti nad pravým brehom Dunaja je v súčasnej dobe sídlo prezidenta Maďarskej republiky.


Poznámky: V rokoch 1616-1618 bol evanjelickým kňazom v obci Adamovské Kochanovce Matej Vietoris ; Prvé číslo novín Mercurius Hungaricus vydal gróf Antal Esterházy v roku 1705, druhé toho istého roku v máji, augustové číslo Mercurius vyšlo pod názvom Mercurius Veridicus ex Hungaria ;

Biblia

 

54 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama