Compossesor

16. května 2006 v 21:18 | Stephanus
Biblia
Nezainteresovaný vzdelaný pozorovateľ zo zahraničia, ktorý má aspoň prababičku z druhého kolena pochádzajúcu z bývalého územia Uhorska zo záujmom sleduje vývoj na Slovensku, čo sa týka pôdy neznámych vlastníkov. Možnosť uplatniť si nárok na navrátenie vlastníctva podľa § 2, ods.1, zákona č.503/2003 zanikla 1.januárom 2005. Je možnosť uplatniť si právo na pôdu neznámych vlastníkov, ale v tom prípade je potrebné zložité dokazovanie a doplniť veľmi drahé dedičské konania. V prípade, že sa jedná o komposesoráty je to ešte zložitejšie. Po roku 1945 prepadol nehnuteľný majetok mnohých rodov na základe tzv. Benešových dekrétov. Stalo sa tak mnohým, že im prepadol majetok, ktorý v skutočnosti nevlastnili, spravovali ho a mnohým, ktorý ho vlastnili, ale nespravovali. Dôvodom pre prepadnutie bolo napríklad príslušnosť k národnostnej menšine maďarskej, alebo nemeckej. Bežnou praxou na Slovensku bolo, že celé generácie sa nehnuteľný majetok, hlavne polia a lesy neprepisoval v prípade odúmrtia, alebo poskytnutia vena, ale ostával v pôvodných prípadných podieloch. V roku 1945 bolo smerodajné, kto sa k akej národnosti hlásil od roku 1918. Napríklad bratancovi, ktorý spravoval rodinný majetok (komposesorát) a hlásil sa k maďarskej národnosti prepadol celý tento komposesorát vrátane tej časti, ktorá patrila jeho bratancom ktorí sa hlásili k národnosti slovenskej. (Compossesor - spoluvlastník) K tomuto mohlo dôjsť iba preto, že Občiansky zákonník v Čechách a na Morave sa zásadným spôsobom líšil od Občianskeho zákonníka platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi do r.1950.


Na cintoríne vo Veľkých Bieliciach spočívajú Obvodný notár Dominus Stefan Ondrejkovič I. a jeho svokra Urodzená pani Mária Sandor de Szlavnicza rod. Marko


V krypte košického Dómu Sv. Alžbety je sarkofág v ktorom spočívajú Helena grófka Zrínski a jej syn František II. knieža Rákoczi. Vpravo je sarkofág v ktorom je spočíva kurucký generál Antal gróf Esterházy de Galantha.


Palatín Georgius (Juraj) VII. Thurzo. Otec František I. Thurzo *1515 †1574 Nitriansky biskup 1534-1557, župan Oravy 1534, 1556-1574. Jeho druhou manželkou bola od roku 1562 dcéra Nikolu IV. Zrínski Šubič Katarína Zrinski (*26.04.1548 Čakovec, Chorvátsko †26.04.1585 Bytča) z ich manželstva sa narodili - Anna (1565), Georgius (Juraj) VII. Thurzo (*02.09.1567 na hrade Lietava), František II. Thurzo (1570), Uršula (1570) a Katarína (1571). Jej druhý manžel bol trenčiansky župan Imre Forgách de Ghymes et Gács (*1539 †1599). Ferenc I. Sandor de Szlavnicza jeho manželka baroness Katharina von Rottal †1638 (jej rodičia boli Johann Jacob von Rottal †1622 a Mária Felicia Thurzo de Bethlenfalva †1624).


Český kráľ Fridrich Falcký. Na jar roku 1620 viedol v Prahe Imrich (Emericus) Thurzo de Bethlenfalva delegáciu, rokovala s českými stavmi a Fridrichom Falckým o vojenskej pomoci českým stavom proti cisárovi Ferdinandovi II. Fridrich Falcký a Gabriel Bethlen, zastúpený Imrichom Thurzo, podpísali obranný pakt, ktorý 25. Apríla 1620 slávnostne vyhlásili v Chráme sv. Víta na Pražskom hrade. Imrich Thurzo náhle v r. 1621 zomrel vo veku 23 rokov počas mierových rokovaní medzi Bethlenom a cisárom v Mikulove. (Podľa nie historických zdrojov bol Imrich Thurzo zavraždený na podnet Pavla Nádasdy, syna čachtickej krvavej grófky Alžbety Báthory). Jeho smrťou vymreli potomkovia Juraja VII. Thurzu po meči.


Dr. Jan Jessenius a Jesen, študoval okrem iného na univerzite v Siene, Toskánsko, príbuzný rodu Sandor de Szlavnicza bol popravený 21.júna 1621 s 27 pánmi na Staromestskom námestí v Prahe, pretože ako diplomat v službách českých stavov jednal s Gabrielom Bethlenom za účelom spojenectva proti cisárovi. Jeho spisy boli ideovým základom protihabsburského odporu. Rozsudok súdu bol - zaživa mu vytrhnúť jazyk - rozštvrtiť ho a sťať. Hlavu aj s jazykom spolu s hlavami jedenástich popravených pánov na výstrahu pribili na Staromestskej veži, kde zostali desať rokov. Jeho telo pri Horskej bráne rozštvrtili a nabodnuté na koly verejne vystavili. Jeseniove pozostatky neskôr premiestnili do Týnskeho chrámu, po čase zmizli.

Panstvo Tematín komora so súhlasom panovníka od nej v roku 1638 ako zálohu prevzal hlavný moravský hejtman v rokoch 1648-1655 Ján von Rottal (*1605 +1674) a jeho súrodenci, ktorí sa sobášom dostali do príbuzenských a majetkových vzťahov s rodinou Sandor de Szlavnicza.


Podkarpatská Rus, Čiňadovo, hrad Szent Miklós kde prebývala slávna Helena Zrínska a Imre knieža Thokoly, obaja príbuzní rodu Sandor de Szlavnicza.
P.O.S
Prvé číslo novín Mercurius Hungaricus vydal gróf Antal Esterházy (*03.02.1676 Galanta †08.08.1722 Rodosto Osmanská ríša) roku 1705, druhé toho istého roku v máji, augustové číslo Mercurius vyšlo pod názvom Mercurius Veridicus ex Hungaria ;

Poznámky: 21.06.1921 bol v Prahe na Staromestskom námestí popravený sťatím Ján Jessenius, pokrvný príbuzný rodiny Sandor de Szlavnicza - Ondrejkovič. S viceprezidentom Slovenskej krajiny JUDr. Jankom Jesenským po roku 1920 pôsobili jeho príbuzní Ondrejkovič (Sandor de Szlavnicza) a Balažovič (Turba) vo funkciách Okresných náčelnikov Považská Bystrica, Zlaté Moravce (Dr. Aladár Ondrejkovič) a Vráble, Košice (Stefan Balažovič). T. j. pokračovali v správe okresov (p. p. žúp) na Slovensku ich rodinami už od roku 1556. Pred r.1914 Janko Jesenský praxoval v kancelárii ich príbuzného advokáta Juraja Mičuru v Bytči ;

 

40 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama